آخرین خبر از رقم پیشنهادی دستمزد کارگران

وزارت کار در چارچوب مذاکرات فشرده با شرکای اجتماعی، سومین جلسه حقوق و دستمزد شورای عالی کار را برگزار می کند و تاکنون نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد افزایش 35 درصدی دستمزدها را داده اند.

به گزارش خبر روزانه، سومین جلسه بالاترین دستمزد ساعتی پیش با حضور معاون وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایان آغاز شد.

پیشنهاد اولیه کارفرمایان افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد به اضافه 20 درصد سایر سطوح مزدی بود که مورد قبول نمایندگان کارگری قرار نگرفت و در مقابل نمایندگان کارگری سبد معیشت به اضافه 33 درصد افزایش حدود 12 میلیون تومانی را پیشنهاد کردند.

در ادامه جلسه گروهی از کارفرمایان درصد پیشنهادی را تغییر دادند و پیشنهاد افزایش 35 درصدی دادند. مذاکرات و چانه زنی بر سر نرخ سود پیشنهادی همچنان ادامه دارد و احتمال می رود امشب افزایش درصدی دستمزدها اعلام شود.

با توجه به اینکه نمایندگان کارفرمایان در جلسه قبل به نتیجه نرسیدند و خواستار مشورت با سایر تشکل های کارفرمایی شدند، این جلسه بی نتیجه ماند و به عصر دوشنبه موکول شد.
این کارگروه در دومین جلسه حقوق و دستمزد به پیامدهای حذف ارز ممتاز و تاثیر آن بر معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده پرداخت.
کارگری امیدوار است برای درک بهتر ارقام پیشنهادی امشب کارفرمایان مطابق با ماده 41 قانون کار و نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت کارگران باشد.
در صورتی که امشب نمایندگان کارگری و کارفرمایی به توافق نرسند، روز چهارشنبه جلسه دیگری برگزار می شود تا دیدگاه های دو طرف به هم نزدیک شود.
به گزارش خبر روزانه، حداقل دستمزد هر ساله بر اساس قانون کار بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین می شود و در سال های اخیر برای حفظ معیشت کارگران حداقل دستمزد مصوب شده است. بالاتر از تورم
کمیته دستمزد شورای عالی کار ارزش سبد معیشت خانوارهای کارگری را 8 میلیون و 972 هزار تومان تعیین کرد.
ادامه می دهد

دکمه بازگشت به بالا