آقای برخواه! کسی دشمن شما نیست

امروز مثل یکی دو روز پیش باید می رفتیم و می رفتیم. دوستان کوچک و بزرگ و جانباز و ورزشکار زیاد بودند. قهرمانان جهان و المپیک مانند محمد نصیری، بهداد سلیمی، حسین توکلی و البته محمدحسین برها سرمربی تیم ملی. او همیشه مورد احترام جامعه وزنه برداری بوده است. با این حال اتفاقی افتاد که نمی توان آن را نادیده گرفت. و نباید بنویسد: «همه چیز کابوس است». دوستی و معاشرت به کنار و انتقاد و بازخورد در جای خود است. کم کم شکایت کن! حتی اگر این اتفاق نیفتد، پیامی ارسال می کند.

راستش نمی دانم سفر شخصی من با محمدحسین برخ کجا رفت؟ و می دانم که نمی خواستی ببینی! سلامی که زدی هم اجباریه. این به کنار، اما من هیچ وقت نفهمیدم چه گفتی و گفتی «سلام بر دشمنان عزیز»! اشکالی ندارد، ما دشمن او هستیم، نه یک نوع، بلکه دشمن! ما وحشی هستیم و هر چه شما فکر کنید، اما بدانید که دشمن هرگز دوست نخواهد داشت. شما یک رشته از کارهای من (غیر از نقد فنی در دنیای ورزش) را به ما نشان دادید که ما را دشمن عزیزمان کرده است. ورق بزنید تا بتوانم با احترام بگویم «متاسفم». اگر دیگر چیزی در کیف ندارید تا به تیم ملی بروید و اگر مثل قبل کار نکرد، بنویسید که عیبی ندارد، خوب است – طبیعت در جای خودش و در جای خودش یکسری چیزای دیگه که اولویته و … ما دشمنیم ما عزیز نیستیم جناب بورجا و شک نکن تا قیامت دوستت با اون همه نان و نمکی که با هم خوردیم دوست می مونیم. .

251 251

دکمه بازگشت به بالا