استفاده دولت از تنخواه کم شده است

معاون امور اقتصادی بانک مرکزی گفت: با همکاری سازنده دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از دستمزدها کاهش یافته است، امسال دولت اغلب از منابع سپرده خود استفاده کرد.

به گزارش خبر روزانه و به نقل از بانک مرکزی، پیمان گاربانی امروز در نشستی با عنوان «تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راه حل ها “در بیست و نهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و پولی: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی، دستمزدهای استفاده دولت در سال جاری کاهش یافت و دولت اغلب از منابع لجن خود استفاده می کرد. بر این اساس میزان نقدینگی در پایان فروردین ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 0.2 درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ رشد نقدینگی 12 ماهه در فروردین ماه 1401 معادل 35.6 درصد بوده است.

قربانی ادامه داد: همچنین رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته علیرغم استفاده از بودجه دولت دوازدهم کنترل شد و در اسفند 1400 به 31.4 درصد رسید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس تجربه جهانی بهبود وضعیت اقتصادی تنها از طریق سیاست پولی امکان پذیر نیست، بر لزوم توجه به ثبات مالی در تحقق اهداف اقتصادی تاکید کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال جاری چندین شوک پیشنهادی از جمله حذف ارز ممتاز، تغییر نرخ گمرکی، افزایش قیمت و دستمزد جهانی مواد غذایی در اقتصاد و واکنش رئیس جمهور. سیاست پولی باید متناسب با این توسعه بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. هنگام بحث در مورد تدوین سیاست ضد تورمی باید به علل تورم و جداسازی شوک های عرضه از تقاضا توجه ویژه داشت.

وی ادامه داد: با توجه به شوک عرضه، سطح معینی از رشد قیمت اجتناب ناپذیر است و برای کاهش اثرات شوک عرضه دولتی، از یک سو باید هزینه های ساخت را کاهش داد و از سوی دیگر نظارت بر قیمت ها از بی نظمی ها جلوگیری کرد. نرخ رشد در کوتاه مدت

وی درباره برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست های پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی برنامه ها و اهداف مناسبی را از همه لحاظ تدوین کرده است.

قربانی بر لزوم تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تبیین واقعیت ها برای مردم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمینانی در اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، جمعیت باید بدانند که تورم تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصادی فعلی و اثرات اقدامات اصلاحی مطابقت دارد تا انتظارات را تعدیل کرده و به درستی شکل دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود یکی از ابزارهای سیاست پولی است، گفت: نرخ سود سپرده در کشور از تیرماه 1395 به دلیل عوامل و نظرات مختلف تغییری نکرده است، اما ممکن است سیاست پولی تغییر کند. در افق و بر اساس آیین نامه نرخ سود سپرده ها و وجوه بانکی.

وی تاکید کرد: به طور کلی در سال جاری لازم است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاست های ضد تورمی به گونه ای تدوین شود که در کنترل تورم توجه به تولید و اشتغال ضروری باشد. . در کشور نیز در نظر گرفته شده است.

قربانی در پایان افزود: اصلاح نظام بانکی، تقویت مدیریت ریالی، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و کنترل متغیرهای پولی در جهت معینی در مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی مورد توجه ویژه امسال است. بانک مرکزی.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا