بازنگری در ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع امور مردم

به گزارش خبرگزاری خبر روزانه از یزد، محمدمهدی شرفت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اقدامات ارزنده شهرداری یزد افتتاح سامانه خدمات شهروندی بود، گفت: این سامانه تاکنون با استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان مواجه شده است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری یزد سهولت هر چه بیشتر برای شهروندان است، خاطرنشان کرد: سامانه شهروند محور سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مردم را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار یزد با اشاره به فعالیت دفاتر کارگزاری شهرداری خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات انجام شده برای تسهیل در امور مردم، ارائه خدمات توسط دفاتر کارگزاری است که سرعت ارائه خدمات را افزایش داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از خدمات توسط این دفاتر حتی در عرض یک روز بسیار سریع انجام می شود و اگر این زمان به 10 تا 12 روز برسد شهروندان از دفاتر کارگزاری به شهرداری شکایت می کنند در حالی که سه سال پیش همین خدمات ارائه می شد. حداقل 45 روز طول می کشد.

وی یکی از برنامه های شهرداری یزد را ارائه خدمات به صورت غیرحضوری عنوان کرد و اظهار داشت: با اقداماتی که به طور میانگین طی یک سال گذشته انجام شد، 34 درصد از کل خدمات و 50 درصد از کل خدمات طی یک ماه گذشته بوده است. به صورت غیر حضوری تحویل داده می شود.

شرف با تاکید بر اینکه قوانین شهرسازی یزد برای سهولت و سرعت بخشیدن به مردم در حال بازنگری است، گفت: تلاش ما در شهرداری یزد این است که بتوانیم همه خدمات را به جز خدماتی که نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری دارد، به صورت حضوری ارائه کنیم. تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.

وی با تاکید بر اینکه دفاتر کارگزاری شهرداری برای این منظور تقویت خواهند شد، گفت: در آینده دفاتر کارگزاری شهرداری یزد به عنوان دفاتر الکترونیک خدمات و خدمات شهری مانند امور مربوط به کمیسیون ماده 100 و خدمات در زمینه تغییر کاربری به این دفتر واگذار خواهد شد. .

48

دکمه بازگشت به بالا