تخصیص تسهیلات برای جبران خسارات سیل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت وزیران، هیات وزیران در جلسه 31 آذرماه 1400 مبلغ 5639 میلیارد ریال در قالب هزینه ها و تملک سرمایه برای جبران خسارات وارده به مسکن و زیرساخت های ناشی از سیل. شهرستانهای استان کرمان در دی ماه امسال.

همچنین دولت 825 میلیارد ریال (با نرخ سود 4 درصد در روستاها و 5 درصد در شهرها) و 15 سال بازپرداخت پروژه های بازسازی (3 سال مشارکت مدنی و 12 سال فروش اقساطی)، 5 سال بازپرداخت تسهیلات کم پرداخت -هزینه تسهیلات بانکی نوسازی 7 ساله و پرداخت مسکن توسط بانک مرکزی توافقی با ضمانت زنجیره ای.

صندوق مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز موظف شدند علاوه بر نظارت فنی و اجرایی بر روند بازسازی، گزارش اجرای وام های مذکور را به صورت فصلی به سازمان بودجه کشور ارائه کنند.

اعلام تصمیم برای تامین اعتبار و اعتبارات بانکی برای جبران خسارات سیل در استان گرمزگان.

هیات وزیران همچنین با اختصاص 7123 میلیارد ریال اعتبار و خرید دارایی های ثابت برای جبران خسارات وارده به بخش مسکونی و زیرساخت ها در اثر سیل دی ماه در شهرستان های استان گرمزگان موافقت کرد.

همچنین با تصویب دولت به ارزش 1275 میلیارد و 900 میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با 4 درصد سود روستایی و 5 درصد شهری) و پرداخت 15 ساله برای بازسازی تسهیلات (3 سال مشارکت مدنی و 12 سال اقساط) بازخرید 5 7 ساله تسهیلات تعمیری و 7 ساله بازخرید تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره ای تخصیص یافت و صندوق مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های متبوع مکلف شدند. انجام بازسازی نظارت فنی و اجرایی. ارسال فصلنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور.

تخصیص اعتبار و اعتبارات بانکی برای جبران خسارات سیل در استان فارس

هیأت وزیران در جلسه 31 دی 1400 با تأمین 6081 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار در قالب هزینه و تملک دارایی های ثابت برای جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و زیرساخت های ناشی از سیل دی ماه در فارس موافقت کرد. . .

بر این اساس و به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و آبگرفتگی مناطق مسکونی شهرهای استان، مبلغ 1545 میلیارد ریال وجوه بانکی (با 4 درصد سود روستایی و 5 درصد شهری) و بازپرداخت 15 ساله. تسهیلات بازسازی (سه سال مشارکت مدنی و 12 سال فروش اقساطی)، بازخرید تسهیلات 5 ساله تعمیرات و بازخرید 7 ساله تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره ای و همچنین صندوق مسکن اسلامی پرداخت می شود. سازمان برنامه ریزی انقلاب و مدیریت گزارش اجرای وام های فوق را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

تصویب وام و اعتبارات بانکی برای جبران خسارت سیل در استان سیستان و بلوچستان را اعلام می کنیم.

هیأت وزیران در جلسه 31 آذرماه 1400 برای جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و زیرساخت های ناشی از سیل دی ماه امسال در استان های سیستان و بلوچستان، 9151 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار اختصاص داد. در اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های ثابت.

بر اساس مصوبه دولت، مبلغ 3930 میلیارد ریال تسهیلات بانکی (با 4 درصد روستایی و 5 درصد شهری) و 15 سال بازگشت تسهیلات بازسازی (3 سال عمران و 12 سال اقساط)، 5 سال پرداخت تسهیلات نوسازی و پرداخت ۷ ساله مسکن توسط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود و صندوق مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند گزارش اجرای وام های فوق را در نظارت فنی و اجرایی فصلی . .

دکمه بازگشت به بالا