توسعه زیر ساخت های تاسیسات برقی در بندر امیرآباد

به گزارش خبر روزانه از مازندران ؛ محمدعلی اصل سعیدی پور گفت: مراحل مطالعه طرح توسعه زیرساخت های برق بندرآمباد توسط یک شرکت مشاوره ای به پایان رسیده است و به زودی این پروژه با انتخاب پیمانکار وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی هزینه پروژه را با در نظر گرفتن منابع داخلی از بنادر و سازمان دریانوردی 860 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه ظرفیت شبکه برق فعلی می تواند نیازهای توسعه ای بندر امیرآباد را برطرف کند. به طور قابل ملاحظه.
مدیرعامل بندرامیرآباد بهبود قابلیت اطمینان شبکه موجود و تأمین برق برای سرمایه گذاران جدید در منطقه عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی به دلیل روند رشد بندر ، توزیع متناسب بار در شبکه توزیع موجود ، پایداری مصرف برق در همه بخشهایی از دستاوردهای بندری این پروژه.
سعیدی پور در پایان اظهار داشت: ایجاد زیرساخت های مناسب و پستهای توزیع برای تامین برق تجهیزات و سرمایه گذاران مطابق با اهداف طرح بندر یکپارچه انجام می شود. توسعه بندرامرآباد در آخرین مرحله به عنوان یک تصمیم مهم تلقی می شود.

48

دکمه بازگشت به بالا