تولید کنندگان محصولات گلخانه‌ای مکلف به دریافت کد (QR) هستند

خبر روزانه/ Com معاون بهبود زراعی جهاد کشاورزی استان گفت: تمامی تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای برای تولید محصولات سالم کد (QR) دریافت کنند.

مهندس محمدعلی سلامی معاون بهبود زراعی جهاد کشاورزی استان قم امروز 29 شهریورماه در حاشیه همایش تخصصی گلخانه داران قم که در تالار آب استان برگزار شد. در گفت و گو با خبرنگار خبر روزانه، یکی از مهم ترین و مهم ترین موضوعات با توجه به الگوی کشت را مورد بحث و بررسی قرار داد و توسعه گلخانه ها و افزایش سطح گلخانه ها را نه تنها در استان، بلکه در کل کشور برشمرد و گفت: با توجه به پایین بودن میزان تبخیر آب، مدیریت مصرف آب یکی از مزایای کشت گلخانه ای است، بنابراین گلخانه ها راندمان مصرف آب را افزایش می دهند و این امر را در کشاورزی ممکن می سازند.

سلامی ایجاد اشتغال را از دیگر مزایای توسعه گلخانه‌ها برشمرد و افزود: گلخانه‌های سطح پایین می‌تواند اشتغال‌زایی زیادی ایجاد کند به طوری که یک هکتار گلخانه حداقل برای ده نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

معاون بهبود زراعی جهاد کشاورزی استان با اشاره به درآمدزایی از گلخانه ها یادآور شد: بسیاری از کشاورزان برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی بیشتر برای فرزندان خود اقدام به ساخت گلخانه می کنند.

سلامی با تاکید بر اهمیت اشتغال زایی و درآمدزایی در کشور افزود: هر هزار متر گلخانه برای یک نفر اشتغال ایجاد می کند و هر سه هزار متر گلخانه درآمد خوبی برای یک خانواده به همراه دارد.

معاون بهبود زراعی جهاد کشاورزی استان با توجه به تولید محصولات صادراتی، ارزآوری را از دیگر مزایای توسعه گلخانه ای دانست.

وی یکی از موضوعات مطرح شده در این همایش را فعال سازی کد (QR) از مهرماه مطرح کرد و ادامه داد: تمامی تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای به منظور تولید محصولات سالم ملزم به دریافت کد (QR) هستند.

سلامی یادآور شد: یکی از مشکلات محصولات گلخانه ای گاهی استفاده بی رویه از سموم است و این موضوع صادرات محصولات گلخانه ای را با مشکل مواجه می کند، بنابراین فعال سازی کد QR باعث کنترل محصولات گلخانه ای برای ارتقای سطح سلامت می شود. و کیفیت محصولات افزایش خواهد یافت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه حدود بیست سال است که احداث گلخانه در استان مشاهده می شود، گفت: طی سه سال گذشته 30 هکتار گلخانه در استان قم انجام شده است. دو برابر شده است به طوری که در حال حاضر 175 گلخانه دار با سطح ثابت و 62 هکتار گلخانه در حال فعالیت در استان وجود دارد.

سلامی با اشاره به فرصت بسیار مناسب برای صادرات محصولات گلخانه ای تولید شده در استان قم گفت: برای موفقیت در صادرات هر چه بیشتر محصولات گلخانه ای باید سطح بهداشت و کیفیت را ارتقا دهیم که در این راستا در سال گذشته مقابله با آفات انجام شد. یک هکتار از گلخانه تیمار و سه گونه حشره مفید پرورش داده شد که موفقیت آمیز بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان یکی از مشکلات گلخانه داران را بالا بودن هزینه ها در ارتباط با توسعه گلخانه ها دانست و بیان کرد: هزینه های ساخت و توسعه گلخانه ها بسیار زیاد است. ، به این ترتیب ساخت یک هکتار گلخانه بیش از ده میلیارد تومان هزینه دارد و همچنین گلخانه های پیشرفته نیاز به پول بیشتری دارند که این امر مستلزم تامین محل است در حالی که متقاضیان تسهیلات وثیقه کافی ندارند.

سلامی یکی دیگر از مشکلات توسعه کشت گلخانه ای را نداشتن صلاحیت کافی کشاورزان در زمینه تولیدات گلخانه ای دانست و خاطرنشان کرد: برای حفظ کشاورزی موجود توجه به محصولات گلخانه ای بسیار مهم است و در این راستا ، در جلسات سازمان ماشین آلات کشاورزی و منابع طبیعی قم، علاوه بر کمک به رفع مشکلات گلخانه داران، آموزش آنها را نیز در دستور کار قرار دادند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا