جزئیات برگزاری کلاس‌های رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی شبکه های اطلاع رسانی ،

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ، در دستورالعمل های اجرایی صادره از سوی آقای خجتالاسلام و مسلمانان ، دکتر عبدالحسین خسراپان ، معاون علوم انسانی و هنری و دکتر جواد عالمای ، معاون علمی ، فناوری و کشاورزی آزاد تصریح کرد: ادامه کیفیت آموزش و رعایت پروتکل های بهداشتی برای سلامت دانش آموزان و خانواده های آنها تا زمان اعلام رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا ، تمام کلاس های تئوری و آموزشی دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1400 به صورت عملی آغاز می شود.

کلاسها بصورت مجتمع (مجازی و حضوری) با توجه به شرایط استان از نظر شیوع کروناویروس (لکه بینی کرونا ویروس) و تعداد دانش آموزان موسسات و مراکز آموزشی ادامه خواهد داشت.

دوره های نظری حداقل 12 هفته بصورت عملی و حداکثر 4 هفته بصورت حضوری با توجه به رویه های بهداشتی و با توجه به وضعیت منطقه از نظر شیوع کروناویروس انجام می شود.

طبق مفاد این دستورالعمل ، لازم است کلاسهای منظمی بر اساس سیستم های آموزشی مورد تأیید دانشگاه تشکیل شود. بر این اساس ، مدیران فناوری گروه های دانشگاهی باید بر تشکیل کلاس نظارت دقیق داشته و به معاونت علمی / آموزشی گروه دانشگاه گزارش دهند.

در این دستورالعمل آمده است: در مورد دوره های عملی (کارگاه ها ، آزمایشگاه ها و غیره ترم ، تمام کلاس های عملی به صورت حضوری برگزار می شود. با این حال ، اگر قبل از هفته ششم امکان برگزاری حضوری کلاس ها وجود نداشته باشد ، کلاس های عملی و آزمایشگاه ها باید در بسته به وضعیت اعلام تاج در هر شهر ، گروه های 5 تا 7 نفره.

بدیهی است که قسمت هایی از کلاسهای عملی که جنبه های توضیحی و نظری دارند می توانند با نظر معلم به صورت عملی انجام شوند.

بر اساس مفاد این دستورالعمل ، در صورت تکمیل واکسیناسیون دانشجویان و موافقت ستاد ملی مبارزه با فساد اداری در تاج ، برگزاری کلاسها به صورت حضوری ، واحدهای دانشگاهی می توانند به تشخیص گروه و استاد مربوطه کلاسها را شخصاً برگزار کنند.

اولویت با سازماندهی دروس شخصی با دوره های تخصصی و پایه است

هنگام حضور دانش آموزان در کلاس ها ، باید کارت واکسیناسیون (هر دو دوز واکسن و دو هفته پس از آخرین واکسیناسیون) ارائه شود.

در این دستورالعمل آمده است: دانشجویان می توانند بر اساس یک برنامه همکاری و با دریافت نامه معرفی از دانشگاه مبدا ، در کلاسهای تئوری و عملی واحد دانشگاهی در محل زندگی شرکت کنند (در صورت ارائه دوره).

طبق مفاد این دستورالعمل ، گروه های دانشگاهی ملزم به گذراندن حداکثر 40 درصد از دوره ها (با دروس نظری اولویت دار) در زمینه آموزش مجازی هستند ، حتی اگر شرایط حضور دانشجویان فراهم باشد.

دکمه بازگشت به بالا