خداوند غزه را حفظ کند

از زمین و آسمان غزه جنگ‌می بارد. جنگی بین ارتشی خشن و بی رحم نسبت به پیر و جوان و مردمی که در محاصره اند و اسیر. موشک‌ها و هواپیماهای جنگی اسرائیل در آسمان غزه پرسه می‌زنند و جان مردم بی‌دفاع را می‌گیرند. بر سر آنان بمب می‌بارند و ویرانی به بار می‌آورند. موشک‌هایی که به زندگان و مردگان رحم نمی‌کنند. اینجا تانک های اسرائیلی در تلاش برای شکستن عزم غزه رژه می روند. رسانه های اسرائیل بر مصیبت های مردم و بر فریاد کودکان و ناله های زنان می رقصند. اینجا از کرامت مردم، شهدا و از بیت المقدس دفاع می شود. مقاومتی قهرمانانه در برابر محاصره ای نفرت انگیز و آوارگی مرگبار. مقاومت در برابر اشغالگران و متجاوزان و رژیم غاصبی که می خواست، غزه را محو کند و توسط دولت های غربی هم فراموش شود، اما غزه خدایی دارد که از آن محافظت می کند و برادرانی که از آن حمایت می کنند.

وجدان انسان های زنده در حمایت از قدس برگرفته از فرهنگ مبارزه و مقابله با دشمنان است. اگر به تاریخ و شعر عرب به قرن ها پیش برگردیم، حجم عظیمی از شعر و قصیده را خواهیم دید که حمیت و غیرت عربی را برای ما به تصویر می کشد. در این وادی هیچ کس، هر که باشد جرأت نمی کند به آنها نزدیک شود. هرگونه تعرضی با شمشیر که ابزاری برای دفاع از موجودیت آنها بود، مواجه می شد. اعراب در دفاع از قبیله و موجودیت خود، از مرگ نمی ترسیدند. می بینیم که چگونه شاعران در اشعار خود از شمشیرهای آخته، سینه های ستبر، نیزه های بلند، جمجمه های دشمنان، غبار جنگ، شترهای لاغر اندام، اسب های برهنه و تیزپای شیرهای درنده، نبردهای سخت، تحمل وحشت، فتوحات و جنگ ها صحبت می کنند و هجوم به دشمن را می ستایند.

از جمله آنان عمرو بن کلثوم است که می گوید چگونه قهرمانان با چهره های نا آشنا وارد میدان جنگ می شوند و سگ های محله آنها را نشناسند. شمشیرهایشان مانند چوبی در دست کودکان است، اگر دشمن دور باشد آن را با نیزه بکوبند و اگر به آنها نزدیک شوندبا شمشیر، بدنشان در زره ها سیاه شده است. وطرفة بن العبد آنجا که سوگند یاد می کند که پهلوی او از شمشیر برنده و نازک دور نمی شود و شکست ناپذیر است و چون مار با چابکی و سرعت وارد امور می شود. این همان چیزی است که در شعر نابغه ذبیانی می بینیم، جایی که او در شعر خود میدان جنگ را توضیح می دهد و برای ما به تصویر می کشد که چگونه قهرمانان سوار مرکب مرگ می شوند و با شمشیرهایی که در جنگ ها می شکند با دشمن می جنگند.

و امروز در اینجا ما آن قهرمانی ها را باز می یابیم و به آن افتخارات درود می فرستیم، و در دفاع از فلسطین یاد پیشینیان را که شب را با شمشیر گذرانده و با نیزه از خواب بیدار شده اند، تجدید می کنیم.

پیروزی فقط از جانب خداوند متعال است.

*سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان

311311

نویسنده تحریریه بین المللی

نویسنده اخبار بین‌المللی با تمرکز بر رویدادهای سفر و گردشگری جهانی. با علاقه و دانش در زمینه مکان‌های دیدنی، فرهنگ‌های مختلف و صنعت گردشگری، به شما اخبار جذاب و تحلیل‌هایی را درباره مقصدهای توریستی، رویدادهای گردشگری و تاثیرات آن‌ها بر جوامع ارائه می‌دهم. با استفاده از روش‌های تحلیلی و گردشگری، به شما دیدی جامع از تحولات صنعت سفر و گردشگری جهانی می‌دهم.
دکمه بازگشت به بالا