خدمات تشخیصی درمانی مبتلایان تالاسمی از پوشش بیمه خارج نشده است

خدمات تشخیصی و درمانی بیماران تالاسمی از پوشش بیمه ای مستثنی نیست

معاون خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هیچ یک از خدمات تشخیصی پزشکی تحت پوشش بیمه شدگان تالاسمی از پوشش مستثنی نشده است.

به گزارش خبر روزانه، مهرداد الهامی گفت: بسته حمایتی از بیماران تالاسمی بر اساس پیام معاونت درمان وزارت بهداشت شامل عناوین ویزیت پزشک، مشاوره روانشناسی و مشاوره تغذیه، شنوایی سنجی و بینایی سنجی، پرتوسنجی پزشکی، خدمات تصویربرداری و آزمایشگاهی خدمات توانبخشی در حال حاضر در سامانه نسخه نویسی ساماندهی بیمه سلامت الکترونیک اجرا شده است و بیمه شدگان علاوه بر حق بیمه پایه در قالب نسخه الکترونیکی از سوی صندوق پرداخت می شوند.

وی افزود: «بسته تالاسمی» یکی از بسته هایی است که در فاز اول اجرای صندوق صعب العلاج از آبان ماه امسال در حال اجراست. امسال هیچ یک از خدمات درمانی و تشخیصی پرداختی به بیمه شدگان تالاسمی در بخش‌های سرپایی و بستری از پوشش خارج نشد و تمامی تعهدات بیمه پایه قبلی همچنان پابرجاست.

وی تاکید کرد: قیمت پمپ دفروکسامین (دسفرال) طبق مقررات و بر اساس فاکتورهای معتبر 100 درصد مبلغ تعیین شده رسمی است ضمن اینکه طبق بند (ج) ماده 74 قانون ششم توسعه پنج ساله اسلامی جمهوری ایران سازمان های بیمه گر پایه موظف به حمایت از داروهای تولید داخل بر اساس ژنریک هستند، لذا انواع داروهای تخصصی تولید داخل به عنوان بخشی از بسته خدمات بیماران تالاسمی به صورت رایگان بیمه می شوند.

بر اساس پیام سازمان بیمه سلامت، الهامی گفت: سازمان های بیمه گر در بحث کیفیت داروهای داخلی و مدیریت حجم تولید دخالتی نداشتند و اختیار اظهارنظر در این زمینه در اختیار و مسئولیت سازمان های ذیربط است. ضمناً تدوين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني طبق روال پيش بيني شده در قانون انجام شد و كليه تعرفه ها و آئين نامه هاي آن كه توسط هيأت محترم وزيران ابلاغ شد ملاك عملكرد اين سازمان مي باشد. سازمان.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا