دانشگر به این دلیل از استقلال اخراج شد

اخبار خورشیدی:

امروز و در وسط تمرین استقلال ، محمد دانشگر آشکارا روی دروازه حریف تأثیر گذاشت. او با ضربه زدن روی جلد روی زمین ، تمرین را ترک کرد.

این حرکت باعث تعجب کارمندان و بازیکنان استقلال شد ، به خصوص که استقلال در شرایط سختی قرار دارد و به هر بازیکنی نیاز دارد. با این حال ، با وجود این که دو مدافع تاج در میان بلوزها قرار دارند ، و دست فرهاد مجیدی خالی است ، مربی Blues به سرعت در پایان تمرین بازیکن را به باشگاه تحویل داد.

به همین دلیل دانشگر از استقلال اخراج شد

مطمئناً ، حرکت دانشگر خشم فوری را برانگیخته و ممکن است عواقب زیادی برای او نداشته باشد ، اما به نظر می رسد وی حداقل در بازی بعدی استقلال را از دست خواهد داد. البته با توجه به شرایط و وزن تمرین ، برخی از اتفاقات از این دست در فوتبال چندان غیرطبیعی نیستند ، اگرچه کارمندان استقلال از رفتار این مدافع عالی رتبه عصبانی هستند. به خصوص که او بار دیگر در دوره استراماسیونی همین کار را کرد و به باشگاه استقلال واگذار شد.

دکمه بازگشت به بالا