دوران پشت میز نشینی به سر آمده

سخنگو و نایب رئیس خانه اتحادیه های کارگری ایران با بیان اینکه دوران عقب نشینی ها و تصمیم گیری ها در مورد وضعیت اقتصادی مردم به پایان رسیده است ، گفت: وزیر صنعت ، معدن و تجارت دولت جدید باید شایسته و مردمی ، آشنا به شرکت در جلسات ستاد برای تنظیم بازار کشور.

به گزارش خبر روزانه ، به نقل از اتاق اصناف ایران ، میتبی صفایی گفت: بخش خصوصی بزرگترین مجتمع اقتصادی کشور است که متأسفانه در سال های اخیر مورد توجه قرار نگرفته است و بخش اقتصادی و صنعتی کشور نیازمند شرایط لازم است. و وزیر عملیاتی الف: دوران عقب نشینی و تصمیم گیری درباره وضعیت اقتصادی مردم به پایان رسیده است و اگر می خواهیم شاهد رونق و پویایی اقتصاد کشور باشیم ، باید اقدامی انجام دهیم و به بخش خصوصی کشور توجه بیشتری داشته باشیم. و ترویج تولید داخلی

وی افزود: طی چند سال گذشته ، بخش خصوصی کشور همیشه از دست برخی مقامات عصبانی بوده و به دغدغه ها و خواسته های آنها گوش نداده است و انتظار می رود وزیری انتخاب شود که شایسته و مردمی باشد و به نگرانی های مردم رسیدگی کند. نگرانی های اقتصادی “

صفایی با بیان اینکه در دوره قبل وزیر منتخب هیچ جلسه ای با هیات مدیره اتاق اصناف ایران نداشت ، گفت: “افرادی که به سیستم و مردم اهمیت می دهند باید کار کنند و افراد هوایی داشته باشند.” سرنوشت 80 میلیون نفر هموطنان تحت تأثیر تصمیمات وی قرار ننشستند و جهادی در میدان حاضر نشدند و با مشکلات اتحادیه های صنعتی و صنفی کشور آشنا نشدند و عدم قطعیت بسیاری از رویدادها نتایج خوبی را به دنبال ندارد. به

وی افزود: طی یک سال و نیم گذشته ، مجتمع صنفی کشور به دلیل آسیب های مستمر ناشی از بسته شدن تاج و وضعیت ایجاد شده ، تغییر شغل داده یا به طور کلی ورشکسته شده است و اصناف مورد توجه قرار نگرفته اند. از دولت “

صفایی تصریح کرد: وزیر منتخب صنعت و اقتصاد باید در محل حضور داشته باشد ، حضور وزیر در محل برای اتخاذ تصمیمات لازم که وضعیت را بهبود می بخشد ضروری است ؛ و به این ترتیب او به طور فعال در جلسات ستاد برای تنظیم بازار کشور شرکت می کند ، در غیر این صورت چگونه می تواند در قیمت گذاری دقیق کالا و تصمیم مثبت نسبت به موسسات دامی و سایر مسائل مهم اقتصادی کشور اشراف عملیاتی داشته باشد؟ !!

به گفته وی ، جامعه صنفی کشور و اتاق اصناف ایران برای رئیس جمهور و همه اعضای کابینه وزیران دولت سیزدهم آرزوی موفقیت می کنند و اتحادیه ها نزدیک خواهند بود و امیدواریم این افراد نزدیک نیز نگران بخش خصوصی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا