زنان و روز جهانی کوهستان

در ایران فرهنگ دیرینه حضور زنان در عرصه های اجتماعی وجود دارد که می توان آن را نقش آفرینی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مدیریت خانواده در اموری مانند غذا، خانه داری، روابط خانوادگی، پس انداز و… دانست. و الگوهای هزینه به گفته مرتضی فرهادی، مردم شناس نامدار، این حضور فعال که از ترکیب حس مادری با خردی با هدف رفتار اقتصادی آینده نگر ناشی می شود، به حدی بود که تعدادی از مورخان به مناطقی از جمله اشاره کرده اند. ری به عنوان مکان هایی که زنان بر مردان حکومت می کردند… تأثیر چنین حضور مؤثر زنان را می توان در فرهنگ طنز عامیانه و کنایه های گفتاری ایرانیان مشاهده کرد که نشان می دهد مردان در بسیاری از امور مطیع زنان هستند.

در میان اقوام تپه‌ای ایران، زنان به کارهایی مانند شیردوشی، تهیه لبنیات، پختن نان و غذا، جمع‌آوری گیاهان و رنگدانه‌های خوراکی و دارویی، پشم‌ریسی، ایجاد نقش‌های ذهنی شگفت‌انگیز برای پارچه‌های دستباف، ساخت قالی و قالیچه، حمل الف می‌پردازند. نقش بزرگی را تربیت فرزندان و ایجاد انواع تعاونی ها برای توسعه امور اجتماعی ایفا می کند.

این حضور پررنگ و دلسوزانه موجب احترام عمیق به زن همراه با محبت از سوی مردان شده است که یکی از آنها وظیفه ای است که مرد با استفاده از توان بدنی خود در حفظ ناموس خود مجدانه به عهده می گیرد. در میان عشایر ما، به عنوان مثال، در میان قشقایی‌ها، که ریشه‌دارترین مظاهر فرهنگی تمدن ایرانی را در خود دارند، زنان هستند، هم از نظر نقش‌آفرینی در فعالیت‌های روزمره و اقتصادی و هم از نظر رنگ دادن به زندگی. محیط و ایجاد شور و نشاط در فضای زندگی (مثلاً با لباس) موهای رنگارنگ و جذاب یا شادی در جشن عقد و…) این موقعیت را دارد که نمی توان آنها را تحت ظلم و ستم مردان قرار داد یا از حقوقی که مردان دارند محروم کرد. . اگر تبعیض علیه زنان وجود دارد، عمدتاً ناشی از تحمیل فرهنگ رسمی جدید و قهری است.

در جنبش جهانی محیط زیست، زنان نقش فعالی در راه اندازی کمپین های بزرگ (مانند کار راشل کارسون برای مبارزه با استفاده گسترده از سموم شیمیایی)، و همچنین در حمایت از محیط زیست، آموزش کودکان و همکاری با مطبوعات ایفا کرده اند. در محیط کوهستانی هر روز شاهد زنان بیشتری هستیم که علاوه بر ورزش، فرهنگ حفاظت از کوهستان را ترویج می‌کنند و سعی می‌کنند نهاده‌های اجباری و رسمی را در حوزه زندگی عمومی تغییر دهند.

*فعال محیط زیست

4747

دکمه بازگشت به بالا