سیدمحمود دعایی؛ در مقام محمود

اولین:
عصبی بودن و حالت تهوع دو اکسیر هستند که در هر کدام متبلور می شوند. آرامش را در وجودش دمید. سعدی (ع) فرمود ضرر نکن

چگونه می توانم قدردان این نعمت باشم
من به زور به مردم ظلم نمی کنم

زبان غیب نیز گفت:
دنبال آزار و اذیت نباش و هر کاری می خواهی بکن
آنچه در شریعت ما چیزی جز این گناه نیست

اما ناراحت نشدن مهمتر از صدمه نخوردن است، زیرا انسان همیشه رنج می برد. ریشه رنجش در انتظاراتی است که توجیه نمی شود. شمس تبریز گفت: «انسان که رنج می برد، جنگ با خود نیز است» (مقاله، ص 2).

حافظ علیه رحمت گفت

وفادار و گناهکار و شاد باشید
که در راه ما باعث رنجش بی وفا خواهد شد

همچنین گفتند:
اگر در حضور رنج و شکست نارنجی می خواهید
مارنیان و مارج و کسی که به مارنیان آسیب خواهد رساند

آزار و شکنجه را ببینید و همچنین وفادار باشید. این برای افرادی است که آزاردهنده یا آزاردهنده نیستند

دعا؛ به کسی توهین نکن، برای کسی غصه نخور.

دیگر:
روح انسانهای نادر قربانت باد
که کم و بیش برنگشت نه بیشتر نه کمتر

نماز از معدود افرادی بود که روش دفع را به حذف ترجیح داد و در ابتدا تعلق به دنیا را نپذیرفت.

مرحوم علامه طباطبایی فرمودند:
تعلق بدتر از بت های ظاهری است، زیرا در بت های ظاهری به دلیل استقلال دیده نمی شود: (ثمرات الحیات، ج 3، ص 203).

این دعا بود که بدنت را رها کردی و پیراهن نخواستی (تا پیراهن نخواهی بدنت را رها کن)

او تصمیم گرفت زیرا نمی تواند خوب زندگی کند
تعلق چون آدم خوبی نیست

رهبر معظم انقلاب در پیام خود بر این نکات تاکید کردند: دوستی شما.

سوم:
عشق را در این دریای عمیق ملاقات کنید
غرق شدند و به آب کثیف برنگشتند

حضرت مولی الموحدزین در خطبه 183 نهج البلاغه فرمودند.

بدنم را از من دور کن آن را از بدن خود بگیرید و به روح خود بدهید.

نماز بدن را برای پرورش روح فشار می آورد.

نگاه حجاب پشت کتاب دعا حتی حجاب بدن را از چشمانش بیرون کشید. او خودش را ساخت و هرگز از افکار ناپخته دیگران غمگین نشد.

او دائماً به دیگران روی می آورد تا کار ناتوان را اصلاح کند. خیلی ها هستند که حاضرند کار دیگری را باز کنند، اما حاضر نیستند آبروی خود را خرج کار دیگران کنند، اما او برای این کار دعا کرده است و هرگز به فکر کسی نبوده است.

چهارم:
آنها خرابی را به شما نشان دادند
که «توحید اضافات را لغو می کند»

لغو مکمل ها به معنای عدم نسبت دادن چیزی به خود است. با توجه به این معیار، نمازگزار توحیدی بود، زیرا هرگز خدمتی را که انجام داد به خود نسبت نمی داد. نویسنده در طول سال های آشنایی با این مرد خدا هیچ گاه ندیده است که او از حسنات او تمجید کند. او این ویژگی ها را نداشت، اما ملکه وجودش بود. آخرین جلسه ما چهارشنبه 25 ژوئن همین ماه بود. در اتاقش در مؤسسه اطلاعات مثل همیشه سرگرمی نداشت. به نظر او همه محترم بودند.

پنجم:
عاشق شوید و یک روز دنیا کار خواهد کرد
نقش ناخواسته هدف سمینار

دعا واقعا عاشقانه بود. عشق این هدیه را به عاشقی می دهد که بتواند توجه خود را از یک عزیز منحرف کند. دوای عاشق نوع بشر بود و فصل ها نمی توانستند از این عشق بکاهند. دیدن اینها انرژی مثبت داد. ناپدید شدن او باعث ایجاد حس بی کفایتی شد

تا زمانی که بمیری زنده ای
نه به این دلیل که در حال مرگ هستید (صنعا)

سید محمود دعایی در جایگاه محمود ماند و محمود رفت.

یادبود یکی از نخبگان خبر روزانه برای سید محمود دعایی

سیدمحمد دعایی;  اتوبوس مسافربری به جای ماشین ضد گلوله

دکمه بازگشت به بالا