سی ویژگی افرادی که ذهنِ مُتمرکز دارند

افراد با ذهن هدفمند، با شخصیت بالا و اعتماد به نفس خود نیازی به فریب و تهمت ندارند.

به گزارش خبر روزانه، به نقل از محمود سریل الکلام که در سایت استاد دانشگاه فرندز منتشر شده است، 30 ویژگی افراد دارای ذهن هدفمند به شرح زیر است:

1- آگاه و حساس به ثانیه هستند.

2- فقط در یک موضوع تخصص دارند و اظهار نظر می کنند.

3- همیشه پروژه های جدی دارند.

4- برنامه مدون برای سال آینده و افق 10 ساله دارند.

5- پیوسته، اولویت دار و مختصر صحبت می کنند.

6- در کسب مهارت جمع آوری افکار و سخنان خود بسیار تمرین کردند.

7- زندگی آنها بر اساس نظریه سیستم ها طراحی شده است.

8- افراد نادرست را به تدریج از زندگی خود حذف می کنند.

9- کلمات مناسب را انتخاب می کنند و از کلمه «من» خیلی کم استفاده می کنند.

10- با ریاضیات ارتباط دارند.

11- در انتخاب «دوست» بسیار سختگیرند، اما با وقت گذاشتن، مهربانی، خویشتن داری و محبت زیاد او را نگه می دارند.

12- هنگام صحبت وقت حضار را تلف نمی کنند.

13- بر آنچه می گویند کنترل ریاضی دارند.

14- از فرآیند تحقق علایق و علایق خود حس و درک ثابتی دارند.

15- عواقب حرف هایشان را چند قدم جلوتر می سنجند.

16- با کار تیمی اعتماد پایدار شبکه های کاری خود را به دست می آورند.

17- هر پروژه را به 10 قسمت تقسیم می کنند و به آرامی و با حوصله پیش می روند.

18- کلیت کار آنها برای بلند مدت طراحی شده است.

19- منحنی ثبات فکری و رفتاری طرفین خود را مرتب ترسیم و به روز می کنند.

20- لوزی می اندیشند و صحبت می کنند: مقدمه و شرح و نتیجه گیری مختصر.

21- آنها فقط یک جهان بینی دارند; اینطور نیست که آنها در روز چندین بار نگاه خود را به تناسب موقعیت و مخاطب تغییر می دهند.

22- نیاز به «خودنمایی» را از خود دور کردند: مانند زیردریایی گاهی به سطح اقیانوس می آیند.

23- مؤثرترین دانشی که سعی می کنند با حوصله از آن استفاده کنند این است که بدانند چرا مردم این گونه رفتار می کنند.

ساعت 24- از فردی که مکرراً زیر قولش می زند، کم کم فاصله می گیرند، چون ارزش ساختن ندارد.

25- دانمارکی ها به طور سنتی حداقل نیم متر کتاب در سال می خوانند. (حدود هجده کتاب)

26- به موقع تصمیم می گیرند که چه زمانی سکوت کنند و چه زمانی مقاومت کنند.

27- انگیزه های خشم آنها تحت کنترل توانایی هایشان است.

28- از صبح تا شب برای پیشرفت تلاش می کنند و دفتر انتقاد از خود مرتباً به روز می شود.

29- با شخصیت و اعتماد به نفس بالایی که دارند نیازی به فریب و تهمت ندارند.

30- بیشتر اوقات به جای عکس العمل سکوت می کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا