شهردار رباط کریم: نخستین شهرداری هستم که در رباط کریم قصد سکونت دارد

به گزارش خبرنگار آنلاین از پرند، این در حالی است که بر اساس ماده 3 آیین نامه اجرایی تصدی پست شهردار و تبصره وی به تصویب هیأت وزیران، تنها 50 درصد از مبلغ یک میلیارد یا 500 میلیون تومانی به تصویب رسیده است. برای اجاره محل سکونت شهردار و نه بیشتر.

یونس گفاری در گفت و گو با خبرنگار رایوه آنلاین گفت: بر اساس مواد 2 و 3 و تبصره قوه مجریه، شهرداران موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتصاب نسبت به دریافت مسکن در شهر اقدام و در شهر محل زندگی خود ساکن شوند. خدمت.

ربات کریم شهردار در ادامه با بیان اینکه شهرداری باید نسبت به تامین مسکن شهردار در شهر یا پذیرش حداکثر 50 درصد اجاره بها اقدام کند، افزود: سوال اینجاست که چرا این رسانه ها تاکنون چنین مبالغی را از قبلی درخواست کرده اند. شهرداران و حتی در شهر ربات کریم و پرند زندگی نکردند، هرگز صحبت نکردند.

یونس گفاری با توجه به نامه ارسالی به شورای شهر ربات کریم ادامه داد: 200 تا 250 میلیون تومان مبلغ وام مسکن است.

غفاری در ادامه توضیح داد: اگرچه نامه من به شورای شهر مبنی بر درخواست 50 درصد مبلغ هنوز در شورا تصویب نشده است و ممکن است شورا درصد کمتری را تصویب کند، اما برخی رسانه های داخلی به ناحق ماجرا را متوجه می شوند و به افکار عمومی نسبت می دهند. به عموم مردم.”

ربات کریم مدیر جوان شهری دلیل انتشار چنین مطلبی از سوی برخی رسانه های داخلی را رد درخواست های نامناسب آنها دانست و در ادامه گفت: آیا می دانستید برخی از این رسانه ها به رسانه های داخلی فشار آورده اند؟ شهرداران فقط از ربات کریم شهرداری حداقل 300 میلیون تومان دریافت کردند.

شهردار ربات کریم: من اولین شهرداری هستم که قصد زندگی در ربات کریم را دارم

48

دکمه بازگشت به بالا