ضرورت اجباری شدن دوره طرح توانبخشی / لزوم اختصاص ۵ درصد تخت‌های بیمارستانی به این خدمات

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ادغام خدمات توانبخشی در سامانه شبکه کشور و اختصاص پنج درصد از تخت های دولتی برای خدمات توانبخشی را برای ارتقای این حوزه ضروری دانست.

به گزارش خبر روزانه، دکتر حمیدرضا هانکه در نشست روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور گفت: با دستور وزیر بهداشت و همکاری دبیرخانه شورای عالی سلامت و ایمنی مواد غذایی و یک . جمعی از نمایندگان دستگاه های اجرایی هر دو هفته یکبار جلساتی در دانشگاه علوم توانبخشی برای تدوین سند ملی توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار می شود و این سند تا دو هفته آینده آماده انتشار می شود.

رئیس دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی ادامه داد: 136 مرکز جامع توانبخشی در کشور وجود دارد که متاسفانه این مراکز به دلیل عدم پوشش بیمه ای، نبود سیستم ارجاع و تعرفه های غیرمنطقی توسعه نمی یابند.

هانکه افزود: کلینیک ها و مطب های خصوصی به خوبی گسترش یافته اند، اما این کلینیک ها و مطب ها هیچ گونه سیستم اعتباربخشی ندارند و گسترش آنها مربوط به ارتباط مستقیم با مردم است و مبالغ دریافتی در برخی موارد با نرخ استاندارد مطابقت ندارد. “

وی گفت: دلیل عدم رشد بخش دولتی در حوزه توانبخشی، عدم آموزش و تخصیص نیروی انسانی و نظارت کافی در این بخش است. اگرچه ایران تنها کشور منطقه است که تحصیلات دانشگاهی در زمینه توانبخشی دارد، اما امیدواریم بتوانیم دانشجویان بیشتری را از کشورهای منطقه جذب کنیم.

نیاز به تهیه طرح توانبخشی الزامی است

وی افزود: طرح رشته توانبخشی باید همانند طرح جذب نیروی انسانی باشد تا بتوانیم از توان علمی و ویژه دانش آموختگان رشته های توانبخشی برای ارائه خدمات به نیازمندان نهایت استفاده را ببریم. “

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ادامه داد: بیمارستان رفیده که تحت پوشش این دانشگاه است دارای 80 تخت است و مراحل بستری از سه تا 21 روز و همچنین 63 روز و به دلیل کمبود تخت توانبخشی است. در کشور لیست انتظار و صف بیمارستان برای افراد ضایعه نخاعی حدود شش تا هشت ماه است.

هانکه اظهار داشت: استانداردهای اعتباربخشی در توانبخشی ضعیف است و مراکز خصوصی و دولتی انگیزه لازم برای گسترش بخش های توانبخشی خود را ندارند. مراکز مراقبت در منزل (بالینی و توانبخشی) که می توانند بار بستری را کاهش دهند نیز بسیار اندک هستند.

خدمات توانبخشی در جامعه

وی افزود: مراکز توانبخشی جامعه که در گذشته نزدیک به مراکز بهداشتی درمانی بودند، متاسفانه چند سالی است که در مراکز بهداشتی درمانی غایب هستند. اگر بتوانیم خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه را در سیستم مراقبت های بهداشتی کشور ادغام کنیم، مطمئناً مزایای اجتماعی این خدمات افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با بیان اینکه باید دبیرخانه مستقلی در حوزه آموزشی ایجاد شود، گفت: دانشکده های علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در کشور به ویژه در مناطق کم برخوردار و کم برخوردار باید ایجاد شود. تضاد منافع برای تربیت متخصصان توانبخشی باید حل شود.

هانکه افزود: برای اینکه معلمان توانبخشی در مناطق فقیر باقی بمانند، باید برنامه درسی (برنامه آموزشی) تخصص های پزشکی به گونه ای برنامه ریزی و تدوین شود که دپارتمان آشنایی وجود داشته باشد. دانشجویان پزشکی رشته توانبخشی افزودن دوره های توانبخشی و تقویت دوره های بین رشته ای توانبخشی که 100 درصد متکی بر فناوری های توانبخشی است نیز قابل اجرا است.

وی درباره حمایت سازمان بیمه سلامت کشور از خدمات توانبخشی، تعریف بسته های خدماتی در حوزه بیمه را پیشنهاد کرد و گفت: آمادگی کمک و همکاری در این زمینه را داریم. امیدواریم پوشش بیمه ای به گونه ای پیش برود که دانشگاه ها تمایل بیشتری برای مداخله در حوزه توانبخشی داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی افزود: ایجاد مسئولیت واحد در حوزه توانبخشی، ادغام خدمات توانبخشی در سامانه شبکه کشور، توسعه آموزش توانبخشی، افزایش مراکز تحت حاد، اختصاص پنج درصد از 150 هزار تخت بیمارستان های دولتی کشور به خدمات توانبخشی، ایجاد بانک جامع اطلاعات معلولان، تشکیل ساختار نظارتی، ارزیابی و اعتبار بخشی خدمات توانبخشی، تدوین سیاست های تشویقی متخصصان این حوزه. و ارائه شواهد علمی راه هایی برای تقویت این حوزه است.

هانکه با اشاره به لزوم توجه بیشتر به سلامت اجتماعی در نظام سلامت کشور گفت: بار زیادی بر سلامت از قسمت های بیرونی نظام سلامت وارد می شود، به عنوان مثال در تصادفات رانندگی نقشی نداریم اما 40 هزار معلول داریم. سالیانه افراد وارد سیستم بهداشت و درمان می شوند. 500 هزار مراجعه به نظام سلامت در این بخش داریم.

لزوم ایجاد رصدخانه سلامت اجتماعی

وی افزود: نظام سلامت نقشی در آلودگی هوا ندارد اما بیمارانی که درگیر آلودگی هوا هستند به مرکز نظام سلامت مراجعه می کنند. بار کمبود سواد پزشکی در جامعه بر دوش ما است و در واقع باری که بر دوش نظام سلامت گذاشته می شود بر دوش حوزه اجتماعی است که باید رصدخانه سلامت اجتماعی در کشور وجود داشته باشد تا این شاخص ها را رصد کند و قادر به انجام سیاستمداران از آنها کمک می گیرند.

به گزارش پیام وبدا، رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از افتتاح دانشکده بهداشت اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی خبر داد و گفت: این دانشکده اولین دانشکده بهداشت اجتماعی در منطقه است که ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه سلامت اجتماعی اراده به کار

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا