استان ها

غیرحضوری شدن برخی از مدارس آذربایجان شرقی به دنبال بارش برف

خبر روزانه/آذربایجان شرقی به دنبال بارش برف و کولاک و برودت هوا برخی از مدارس استان آذربایجان شرقی، فردا (روز یکشنبه ۲۴ دی ماه) غیرحضوری شد.

با توجه به بارش برف و کولاک، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد در منطقه خاروانا، مدارس شهری و روستایی این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی غیرحضوری می‌باشد.

همچنین مدارس شهری و روستایی منطقه ورزقان نیز در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت های صبح و بعد از ظهر غیرحضوری است.

در منطقه اسکو هم فعالیت آموزشی مدارس روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس دهستان گنبرف (روستاهای قندیلو، آشستان، آغچه کهل، اربط، مجارشین، کردآباد و گنبرف) و دهستان سهند (روستاهای اسکندان، آمقان، عنصرود، کهنمو و کندوان) غیر حضوری اعلام شد.

لازم به ذکر است فعالیت آموزشی مدارس روستای اسفنجان بصورت حضوری پیگیری خواهد شد.

در منطقه هوراند، مدارس شهری و روستایی این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت‌های صبح و بعد از ظهر غیرحضوری می‌باشد.

با توجه به بارش برف و کولاک، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد در منطقه هریس، مدارس شهری و روستایی این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت‌های صبح و بعد از ظهر غیرحضوری است.

در منطقه در بخش رودقات منطقه صوفیان نیز فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری خواهد بود و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس شهر صوفیان و سایر مدارس روستایی منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در منطقه کلیبر، مدارس شهری و روستایی این منطقه روز در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول در شیفت های صبح و بعد از ظهر غیرحضوری و مدارس متوسطه دوم در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهد کرد.

بر اساس این اطلاعیه مدارس پیش دبستانی و ابتدایی بخش آبش‌ احمد منطقه عشایر در شیفت صبح غیرحضوری و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع خواهند شد. مدارس شیفت بعد از ظهر طبق روال عادی دایر خواهد بود.

در منطقه چاراویماق، مدارس شهری و روستایی این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت صبح غیرحضوری می‌باشد.

با توجه به بارش برف و کولاک، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد در منطقه اهر، فعالیت مدارس این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی در شیفت صبح و بعد از ظهر و مدارس استثنائی این منطقه در شهر و روستا در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر غیرحضوری می‌باشد.

در منطقه خواجه، مدارس شهری و روستایی این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت‌ صبح و بعد از ظهر غیرحضوری است.

در منطقه تیکمه‌داش نیز مدارس شهری و روستایی این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت‌های صبح و بعد از ظهر غیرحضوری می‌باشد.

مدارس روستاهای دهستان سفیدان و روستای اوغلی شهرستان تبریز نیز در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت‌های صبح و بعد از ظهر غیرحضوری است.

در منطقه مسیر قلعه چای شهرستان عجب شیر مدارس روستاهای ، قوزلوجه، المالو، هرگلان، چهاربرود و یایچی ‌همچنین روستا های حوری و چنار در مقطع پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت های صبح و بعد از ظهر غیر حضوری اعلام شد.

گفتنی است؛ امتحانات داخلی تمامی مدارس لغو به دلیل غیرحضوری شدن مدارس، لغو شده و در مورد اعلامی مدارس مجددا برگزار می‌شود.

همچنین مدارس استثنایی در تمامی مناطق اعلام شده در دو شیفت صبح و بعد از ظهر غیر حضوری می‌باشد.

به گزارش خبر روزانه به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، شایان ذکر است؛ در روزهایی که به دلیل آلودگی و برودت هوا آموزش‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود، مدارس برقرار هستند و مدیر و عوامل اجرایی حسب ضرورت و تشخیص مدیر مدرسه موظفند با حضور در محل کار فرایند ارائه آموزش مجازی به دانش آموزان را ارزیابی و پایش نمایند؛ همچنین امکانات آموزش مجازی مدرسه را در اختیار آن دسته از همکارانی که در منزل به شاد یا اینترنت دسترسی ندارند، قرار دهند.

خبر بروزرسانی می‌شود…

دکمه بازگشت به بالا