لطف خدا یا بلد نبودن ضرب و تقسیم؟

آقای رئیسی در مصاحبه ای گفته است که “دولت آنها با یاری خداوند متعال موفق شد تمام حقوق ماه گذشته را بدون نیاز به گرفتن وام از بانک مرکزی یا جای دیگری پرداخت کند”.

با توجه به اینکه تعداد کارمندان، بازنشستگان، بازنشستگان، یارانه بگیران و …. ثابت بود، ابهام پیش می آید یا این سوال که چرا مقامات دولتی در روحانی مدام در حال افول هستند؟
آقای رئیسی حتی گفت که «می خواهند بودجه سال آینده را بدون کسری ببندند». در حالی که بودجه ای که دولت روحانی برای امسال بسته بود حداقل یک سوم کسری داشت (هزینه ها بسیار بیشتر از درآمدها بود).

چه بسا آقای رئیسی بدون استقراض از بانک مرکزی یا منابع دیگر، از ابتدای ریاست جمهوری خود به چنین دستاورد بزرگی دست می یافت که دولت روحانی در هشت سال حکومت نتوانست به آن دست پیدا کند و امسال نیز کسری بودجه را به همراه داشته است. افزایش یافت.
اول لطف خداست که آقای رئیسی از جمله در مورد وضعیت حکومتشان فرمودند. لطفی که منطقاً دولت روحانی را شامل نمی شد. خدا از حقایق آگاه است.

دکمه بازگشت به بالا