نهاد مدنی «مرجعیت»، میراث آیت الله حکیم و آینده حوزه نجف

پس از مرگ ناگهانی وی و با توجه به اینکه منطقه نجف بیشتر با چهار مرجع نامیده می شود ، بحث هایی در مورد تأثیر این ضرر بر آینده حوزه نجف و اعتبار آن انجام شده است.

در مورد امور داخلی حوزه باید به حوزویان گفته شود ، اما به عنوان ناظر بیرونی که تاریخ ، ساختار ، سنت و فرهنگ حوزه را در سالهای اخیر مطالعه کرده است (در مدرسه نجف اشرف به نکاتی نیز اشاره شده است) ، این حوزه عبارت است از: گفته می شود یکی از بنیادی ترین و پایدارترین نهادهای تولید علم در جهان شیعه است و طی چند قرن گذشته ، با وجود تغییرات عظیم و عمیق تاریخی ، توانسته ساختار علمی ، رویه ها و ویژگی های خود را حفظ کند. منشاء یا معلم بزرگان و استوانه هایی مانند شیخ طوسی و صاحب جواهر ، شیخ انصاری و آخوند خراسانی ، سید محمد کاظم یزدی ، سید ابوالحسن اصفهانی ، شیخ محمدحسین ناینی ، شیخ محمد حیحد حمد -حید -حید -امیدهای ابوالقاسم خوی و اینها بودند امام خمینی (زمان تبعید) و آیت الله سیستانی ، و در زمان های مختلف و در سخت ترین شرایط سرکوب ، از جمله رژیم بعث ، وجود خود را حفظ کرد و این باور را ایجاد کرد که میدان ضعیف و عقیم نیست. خوشبختانه در دوران پس از صدام ، حوزه علمیه نجف اشرف دوران جدیدی از تلاش علمی و رشد کمی و کیفی را تجربه کرده است. این حوزه همچنین با رعایت آزادی اندیشه و تنوع رفتاری در حوزه انتخابیه و همچنین اجتناب از سیاست زدگی ، سکولاریزاسیون ، قدرت طلبی و تحریک رقابت حزبی ، زمینه را برای تحولات جدید و خلاقیت آماده کرد. به نوبه خود ، از طریق اجتهاد و روشی به روز ، پیچیدگی ها ، نیازها و شبهات دشوار امروز و آینده را برطرف کنید. گام های درخشان و خردمندانه نجف اشرف آیت الله سیستانی و دیگر بزرگان نجف اشرف در زمینه حقوق بشر ، حق اعتراض ، حق رأی ، حقوق بشر برای اداره و احترام به آزادی های فکری ، آزادی های مدنی ، حقوق اقلیت ها و فرهنگ ادیان و گفتگوی بین ادیانی که ما در جلسه پاپ دیدیم ، و فقه غربی ها-شواهد دیگری بر این مدرنیته و تعامل با جهان خارج که هم حوزه نجف و هم گفتمان عمیق ، پایدار و طولانی مدت آن را تضمین می کند ، و امیدوارم ادامه یابد و بسط دادن.

در تشیع ، “اقتدار” در درجه اول یک نهاد مدنی و معنوی است و “اقتدار” یک شخصیت مدنی و معنوی است که هویت و نفوذ خود را از فرقه گرایی در “دین” ، ایمان و عمل به مذهب ، اخلاق ، انسانی ، می گیرد. و مسئولیت های اجتماعی. ، نهاد حوزه انتخابیه به عنوان نیروی اجتماعی و جامعه به عنوان پشتوانه واقعی. هویت دیگر یک پیوند یا پیوند قبلی نیست و یک تابع است. عدم وجود هیچ مرجع دینی به اندازه وزن فکری ، معنوی و اخلاقی او خلأ ایجاد می کند و به اندازه شاگردان ، نوشته ها ، فتواها ، خلاقیت های فکری ، زندگی سیاسی ، اجتماعی و حتی شخصی او میراثی به جای می گذارد که گاهی اوقات این مورد برای دهه ها و صدها سال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ستون حوزه اقتدار است و بسیاری از رویدادها در حوزه از قدرت ناشی می شوند یا حول محور آن می چرخند و بیشتر حوزه و آینده آن توسط قدرت تعیین می شود. در عین حال ، باید توجه داشت که بلوغ حوزه های علمیه ریشه دار مانند نجف اشرف یا یک حوزه علمیه بزرگ مانند کوم را نمی توان با حوزه های علمیه کوچک مقایسه کرد ، که در یک مقطع درخشان و سپس با مهاجرت و مرگ کاهش یافت. و تا مرز انقراض پیش رفت. و شهادت تاریخ به زندگی و بقای رهبر مذهبی یا مرجع خاصی بستگی ندارد ، و مانند هر نهاد متمدن دیگر ، در پارامترهای مختلفی مانند مناسب بودن هدف ، توانایی علمی و باروری فکری ، دایره معتقدان ، کارآمدی ، استقلال اقتصادی ، سنت ها و سبک ها و تفاوت ها ، و توانایی رهبران و نهادهای آن برای تنظیم روابط با جامعه هدف و سایر نهادهای اجتماعی ، و همچنین دیدگاه ها و نگرش های آن نسبت به افراد و نهادهای قدرتمند.

در این راستا ، روند رشد و اعلام و تحقق مرجعیت در حوزه های علمیه اصلی شیعه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در ادیان دیگر نیز همین امر صادق است و البته سنت های خاص خود را دارد و گاهی خارج از حوزه قدرت این نهاد مذهبی است و در واقع توسط یک نهاد سیاسی دیکته می شود.

سنت های هر نهاد دینی باید در زمینه تاریخی ، اجتماعی و سیاسی آن مورد توجه و تحلیل قرار گیرد. حوزه علمیه کوم مکاداسا و حوزه علمیه نجف اشرف به عنوان دو شاخه از علم و فقه شیعه نیز دارای ویژگیهای مشترک فراوان و در عین حال تفاوتهای ناشی از بافت تاریخی و سیاسی و سنتهای داخلی آنهاست. یکی سنت اعلام مرجعیت است که در هر یک از این زمینه ها تفاوت هایی وجود دارد و مطمئناً می توان از آن انتقاد کرد. به عنوان مثال ، در حوزه علمیه سنت تقدیر ، اعلام مرجعیت طلاب در زندگی معلمان تداعی کننده و عادی نیست ، و بنابراین در این حوزه علمیه چندین نسل از مقامات با انتشار رساله ای عملی و وظیفه چندین نفر اعلام قدرت کردند. نسل ها و حتی مجیدان جوان پس از قدرت. با این حال ، در حوزه نجف اشرف ، روند اعلام قدرت یکسان نیست و معمولاً در زندگی معلم ، دانش آموزان ، حتی اگر بسیار برجسته باشند ، از انتشار رساله عملی و اعلام مرجعیت خودداری می کنند. اگر اكنون اكثر نامهاي سه مقام در نجف اشرف به صدا در مي آيد ، به همين دليل است و به معناي عدم حضور علماي برجسته در سطح قدرت نيست ، بلكه به معناي حفظ سنت ها و اصول چند صد ساله در این حوزه که علم مرکزیت و تقوا باید از رقابت های دنیوی جلوگیری کرده یا از دخالت خارجی در ایجاد پیوندها جلوگیری کند. در حال حاضر ، شخصیت های برجسته منطقه نجف درگیر درس ها و بحث های بسیار مهمی هستند و با توجه به جدیت و سنگینی دروس و عمق مباحث و توجه دانشجویان و تقوای اساتید ، همیشه دانش ضمنی وجود دارد شخصیت های بعدی چه خواهند بود ، و بنابراین هنگامی که او با رفتار فانی خداحافظی می کند ، معرفی افراد زیر توسط یک حلقه وسیع و م ofثر از اساتید و دانشجویان وفادار به سنتهای حوزه علمیه نجف ، با رعایت اصول زیر انجام می شود. سنت و دقت البته در روند اعلام قدرت در نجف اشرف ، نهادهای دولتی یا سازمان های رسمی دخالت نمی کنند و حتی اگر این کار را انجام دهند ، معمولاً به جایی نمی روند. سنت شکستن آنلاین و اجتناب از ارث بردن قدرت و اقتدار ، انتقال مقلدان قدرت متوفی به سایر مراجع و تکمیل فعالیتها یا انتقال کنترل مراکز و نهادهای قدرت متوفی به قدرت زنده از دیگر سنت های جدی در نجف اشرف است. و این روزها شاهد مرگ آیت الله حکیم و نقض آنلاین وی بودیم.

این مقدمه به غیبت آیت الله حکیم اشاره می کند که یکی از مراجع بزرگ و صاحب سبک حوزه علمیه نجف اشرف و یکی از اسرار و نمادهای این حوزه علمیه و “ال گرانسانگ حکیم” با همه ناباوری ، تلخی و از دست دادن وی بود. ، و علیرغم همه غم و اندوه عمیق و احساس جدایی که در موقعیتها و محل سکونت بزرگان نجف آشکار شد ، این به معنای وقفه یا ابهام در راه این زمینه نیست و اگرچه جای آنها خالی است ، اما به دلیل چندین دهه تلاش برای نوشتن کتاب و آموزش دانش آموزان و وابستگی خاص وی به حوزه علمیه نجف اشرف ، منطقاً میراث روشنگری او ، این حوزه را در ترسیم آینده قاطع تر می کند ، به ویژه در راس این حوزه ، وکیل عالی رتبه و بیمار ، معتدل ، دوراندیش ، ثابت قدم و نقش عظیمی در پیشبرد حوزه نجف در دوران پس از صدام ایفا کرد و ستون اصلی جهان شیعه است. به یاد داریم که حضرت آیت الله سید محسن حکیم و حضرت آیت الله سید ابوالقاسم هیی جهان انسان ها را پر از چنین شخصیت و علم کردند و نه تنها حوزه انتخابیه نجف اشرف متزلزل و متوقف نشد ، بلکه میراث ایشان حوزه را بارورتر کرد. در مرکز این ولسوالی ، امروز در نجف و کوما بسیاری از مقامات برجسته ظاهر شدند. حتی در حال حاضر ، علاوه بر سطوح فعلی ، حوزه علمیه نجف از حضور بسیاری از اساتید برجسته بهره می برد و شواهد نشان می دهد که اساتید سطح اول دیگری نیز در سطح مرجعیت هستند و مجتهدان و طلاب این حوزه آن را می شناسند ، اما به دلیل سنت آنها هیچ اقدامی نکرده اند ، به تدریج به آنها اشاره می شود ، نام آنها ذکر می شود و هرکسی سر جای خود می ایستد.

البته مسأله برتری شیعه بستگی به م componentsلفه های اضافی مانند وزن قدرتهای بعدی ، شبکه دانشجویی و اجماع تعداد زیادی از بزرگان و ثروت مردم و … دارد. مهمتر از همه ، اگر خدا اجازه دهد که در قرن گذشته ، گاهی در کوما ، گاهی در نجف ، و گاهی در هر دو کشور ، و همچنین عوامل و سنت هایی که بر انتخاب و شانس آنها تأثیر می گذارد ، این نکته دیگری است که در مورد داشتن پرداخت کردن

اگر سخنان بزرگان و معلمان حوزه علمیه نجف اشرف را رعایت کرده و گفتار ، رفتار و سیره آنها را در این روزها رعایت کنید ، دو نکته ویژه وجود دارد ؛ یکی اینکه این حوزه متعلق به حضرت ولی عصر (عج) است و آنها به لطف خدا و عنایت حضرت امیرالمومنین علی (ع) به این حوزه معتقدند و دیگری این که معتقدند این حوزه است- این نه تنها راز بقا است ، بلکه او راه بزرگی و عظمت خود را نیز می داند. درود بر شما و رحمت و برکت خداوند.

* منتشر شده در وب سایت شفقنا

دکمه بازگشت به بالا