نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

روز گذشته سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از تغییر دو بند از طرح شفافیت قوای سه گانه عضو این کمیسیون خبر داد و با استناد به اصلاحات طرح شفافیت قوای سه گانه، ادارات و سایر دستگاه های کمیسیون، ماده 1- را اعلام کرد. 5 (1 ذکر شده) طرح به کمیسیون تقدیم شد، جلسه ای با حضور مسئولان اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل و این دو مورد با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در همین حال، محمد تقی نکدلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت که این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و این طرح به تصویب نرسیده است.

یادآوری شد

بیشتر بخوانید:

به گفته روحول، نجابت اصلاحات در مورد طرح شفافیت قوای سه گانه در شوراها و کمیسیون امور داخلی به این دو نقطه مرجع اعمال شده است. بر اساس مصوبه کمیسیون در بندهای 1-4 ماده (1) مقرر شد یک تبصره الحاق شود و در این تبصره شورای امنیت کشور شوراهای تامین استان ها و شهرستان ها مستثنی شدند. همچنین در تبصره بعدی، بندهای 1 تا 5 این ماده به نحوی که نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و موضوعات طبقه بندی شده توسط سازمان انرژی اتمی از شمول مقررات این قانون مستثنی شوند، اصلاح شد.

برخلاف این دیدگاه، نکدالی معتقد است که تنها استثنای امنیت این سازمان ها، همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نکدلی، نماینده خمینی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

اهمانطور که در مجلس مطرح شد، طرح شفافیت سه کشور دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است، برخی نهادها و سازمان ها از این طرح مستثنی شده یا حذف شده اند؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
هنوز هیچ اصلاحی صورت نگرفته، این طرح در مجلس در حال بررسی است. و به پیشنهاد نمایندگان دائما در حال تغییر است. اگرچه نام مشترک همه نهادها و سازمان ها را در بر می گیرد، اما پیشنهادات اصلی نمایندگان نمونه های مشخصی را برای این نهادها بیان می کند. یعنی پیشنهادهایی که مطرح می شود غالباً مربوط به نهادها یا تصویب برخی نهادها است، اما اگر نهاد از این شفافیت مستثنی باشد نه.

در برخی موارد استثناء اظهارنظر مبهم در مورد اطلاعات نظامی بود. نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند که برخی از نهادهای نظامی مخفی بماند. با ارائه چندین پیشنهاد، این نظر به کمیسیون ارسال شد تا چکش و نظرات نمایندگان را بگیرد تا سطح محرمانگی در همان چارچوب امنیتی و افراط در آن چارچوب امنیتی شفاف باشد. .

یعنی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از مفاد این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها معمولاً استثنا نیستند و در محدوده خاصی از استثناها قرار دارند. بعضاً نمایندگان پیشنهاد می کردند که استثنائات این سازمان ها فقط در حوزه حراست باشد و در مواردی که حفاظتی و محرمانه نیست استثنایی وجود نداشته باشد. پیشنهادات نمایندگان گاه با تذکراتی همراه بود که پس از جمع بندی به کمیسیون ارسال می شد تا به مجلس نمایندگان ارسال شود.

پس با این گونه تفاسیر مجلس طرح اصلاحات و استثنائات شفاف سازی سه مرجع را تصویب نکرد، درست است؟
بله، تاکنون نه طرح و نه اصلاحات تصویب شده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

چه زمانی تکلیف این طرح شفافیت مشخص و در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد؟
به زودی! این طرح شفافیت در دست بررسی و در دستور کار قرار دارد. در چنین مواقعی پس از یکی دو روز اعزام به کمیسیون به صحن علنی می رود و رژیم معمول را طی می کند و در نهایت برنامه مشخص می شود.

آیا اصلاحیه یا پیشنهاد دیگری غیر از استثنائات برخی سازمان ها وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه ظرف یک ماه آینده اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی را از نمایندگان جمع آوری و طرح نهایی را مجدداً به کمیسیون ارائه کند.

21217

دکمه بازگشت به بالا