برترینهای کسب و کارعمومی

هدف حسابداری چیست؟

امروزه اصطلاح حسابداریبسیار رایج است. حسابداری یک فرآیند ثبت، جمع بندی، تجزیه و تحلیل معاملات مالی یک شرکت است. حسابداری یکی از مهمترین کارکردهای هر شرکت تجاری است. اغلب حسابداری به “زبان تجارت” شناخته شده است. اما یک سوال اصلی این است که هدف حسابداری چیست؟

چهار هدف اصلی حسابدرای:

یک حسابدار باید، یک سری اطلاعاتی را از یک واحد اقتصادی جمع آوری کند و این اطلاعات را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد و همچنین، مدیران هم باید بتوانند که در برابر این اطلاعات پاسخگو باشند.

 1. یکی از اهداف حسابداری، در اختیار قرار دادن یک سری اطلاعات به استفاده کنندگان این اطلاعات می باشد.
 2. اطلاعاتی که در اختیار مدیران مدیران قرار می گیرد، باعث به وجود آمدن رهبری و کنترل سازمان می شود.
 3. مدیریت با اختیارات و منابعی که از حسابداری به دست می آورد، در برابر تصمیمات و اهداف پاسخگو می باشد.
 4. آخرین هدف حسابدرای در واقع همکاری و نظارت آن به کل جامعه می باشد.

البته توجه داشته باشید که یک حسابداری خبره، باید با تمامی ، مالیات بر ارزش افزوده، استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و قوانین بیمه آشنایی کامل داشته باشد. موسسه ما با هدف اصلی اموزش حسابداری اصفهان بصورت عملی ویژه بازار کار با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ایی کشور تاسیس گردید.

پیشنهاد می‌شود مقاله  را مطالعه کنید

چرا حسابداری و امور مالی برای تجارت اهمیت دارد:

حسابداری، امور مالی و درک اعداد و ارقام، کلید اصلی تجارت می باشد و تمامی جریان های به دست آمده از این علم، کمک می کند که تصمیم گیرندگان، بهترین و مفید ترین تصمیمات را بگیرند.

هدف حسابداری و امور مالی در تجارت:

حسابداری باعث هدایت امور مالی و پیشرفت می شود. در واقع حسابداری باعث به وجود آمدن بستری می باشد که از جریان رفت و آمدهای پولی کاملا آگاه می شوید و می توانید شرایط پیشرفت کاری خود رافراهم کنید.

حسابداری از مشکلات حقوقی جلوگیری می کند:

یکی از قوانین مهم تجارت، ثبت دقیق مالی می باشد، زیرا ثبت جزیی ترین مسائل هم باعث پیامدهای مهمی در مدیریت مالی می باشد. همچنین عدم ثبت وقاعی مالی باعث لطمه به سیستم می شود و پیامدهای خوبی برای آن واحد اقتصادی به وجود نمی آورد. مدیران یک واحد اقتصادی باید از میزان مصرف هزینه، مقدار مالیات پرداختی و زمان پرداخت مالیات اطلاع داشته باشند.

منفعت استفاده از حسابداری:

برای مسائل خارج از شرکت:

داشتن یک حسابداری اصولی باعث ایجاد سهولت در گرفتن وام از یک بانک و یا اینکه جذب سرمایه گذاران مفید برای شرکت می شود. همچنین با داشتن یک حسابداری اصولی می توانید سرمایه گذاران خارجی را به سمت شرکت جلب کنید و به راحتی صورت های مالی شرکت را به آن ها ارائه دهید.

برای مسائل داخل شرکت:

داشتن یک حسابداری اصولی به سرمایه گذاران داخلی، برای تصمیمات جدید کمک می کند. ممکن است که در بین کارکنان یک واحد اقتصادی، شخصی قصد خریدسهام آن واحد را دشته باشد و یک حسابداری اصوحسابداری جمع آوری، ثبت، طبقه بندی و خلاصه کردن فعالیت های مالی در قالب اعداد قابل تبدیل به پول می باشد و می توان از اعداد، تفسیری برای اهداف یک واحد اقتصادی به دست آورد.

در واقع در حسابدرای، یک سری اطلاعات عددی، جمع آوری و خلاصه بندی می شود و در اختیار استفاده کنندگان این اعداد و ارقام قرار می گیرد. این فعالیت در حسابداری باعث پیدا شدن هدف سودبندی اطلاعات از این علم شده است.

علم حسابداری، مانند دیگر علوم کاربردی، دارای یک سری از علائم و اصطلاحات کاربردی می باشد. از جمله می توان به بدهکار، بستانکار، درآمد، هزینه، بدهی، دارایی و حقوق صاحبان سهام اشاره کرد. تمامی معاملات و رویدادهای مالی ثبت می شود و در صورت لزوم می توان از این رویداد ها گزارش گیری کرد.

حسابداری منبع اصلی اطلاعات مالی یک شرکت می باشد، که مدیران و سهام دارن برای تصمیمات خود از این منبع به دست آمده استفاده می کنند، زیرا حسابداری یک فرایندی است که معاملات را شناسایی می کند و بعد از اندازه گیری و تلخیص اطلاعات، این اعداد به دست آمده را در اختیار استفاده کنندگان و تصمیم گیرندگان قرار می دهد.

یکی از شرایطی که علم حسابدرای فراهم می کند، امکان بایگانی کردن سوابق مالی واحد اقتصادی می باشد. ثبت دقیقی وضعیت مالی یک شرکت به مدیریت آینده مالی شرکت کمک فراوانی می کند.

چهار هدف اصلی حسابدرای:

یک حسابدار باید، یک سری اطلاعاتی را از یک واحد اقتصادی جمع آوری کند و این اطلاعات را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد و همچنین، مدیران هم باید بتوانند که در برابر این اطلاعات پاسخگو باشند.

 1. یکی از اهداف حسابداری، در اختیار قرار دادن یک سری اطلاعات به استفاده کنندگان این اطلاعات می باشد.
 2. اطلاعاتی که در اختیار مدیران مدیران قرار می گیرد، باعث به وجود آمدن رهبری و کنترل سازمان می شود.
 3. مدیریت با اختیارات و منابعی که از حسابداری به دست می آورد، در برابر تصمیمات و اهداف پاسخگو می باشد.
 4. آخرین هدف حسابدرای در واقع همکاری و نظارت آن به کل جامعه می باشد.

البته توجه داشته باشید که یک حسابداری خبره، باید با تمامی ، مالیات بر ارزش افزوده، استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و قوانین بیمه آشنایی کامل داشته باشد.

برای مطالعه مقاله می توانید از این لینک استفاده نمایید.

اهمیت حسابداری و امور مالی

چرا حسابداری و امور مالی برای تجارت اهمیت دارد:

حسابداری، امور مالی و درک اعداد و ارقام، کلید اصلی تجارت می باشد و تمامی جریان های به دست آمده از این علم، کمک می کند که تصمیم گیرندگان، بهترین و مفید ترین تصمیمات را بگیرند. دنبال بهترین آموزشگاه حسابداری اصفهان می گردید اینجا کلیک کنید

هدف حسابداری و امور مالی در تجارت:

حسابداری باعث هدایت امور مالی و پیشرفت می شود. در واقع حسابداری باعث به وجود آمدن بستری می باشد که از جریان رفت و آمدهای پولی کاملا آگاه می شوید و می توانید شرایط پیشرفت کاری خود رافراهم کنید.

حسابداری از مشکلات حقوقی جلوگیری می کند:

یکی از قوانین مهم تجارت، ثبت دقیق مالی می باشد، زیرا ثبت جزیی ترین مسائل هم باعث پیامدهای مهمی در مدیریت مالی می باشد. همچنین عدم ثبت وقاعی مالی باعث لطمه به سیستم می شود و پیامدهای خوبی برای آن واحد اقتصادی به وجود نمی آورد. مدیران یک واحد اقتصادی باید از میزان مصرف هزینه، مقدار مالیات پرداختی و زمان پرداخت مالیات اطلاع داشته باشند.

منفعت استفاده از حسابداری:

برای مسائل خارج از شرکت:

داشتن یک حسابداری اصولی باعث ایجاد سهولت در گرفتن وام از یک بانک و یا اینکه جذب سرمایه گذاران مفید برای شرکت می شود. همچنین با داشتن یک حسابداری اصولی می توانید سرمایه گذاران خارجی را به سمت شرکت جلب کنید و به راحتی صورت های مالی شرکت را به آن ها ارائه دهید.

برای مسائل داخل شرکت:

داشتن یک حسابداری اصولی به سرمایه گذاران داخلی، برای تصمیمات جدید کمک می کند. ممکن است که در بین کارکنان یک واحد اقتصادی، شخصی قصد خریدسهام آن واحد را دشته باشد و یک حسابداری اصولی، کمک می کند که این تصمیمات به راحتی انجام شود. نقاط ضعف و قوت یک واحد اقتصادی با داشتن یک حسابدادی اصولی مشخص می شود

امروزه اصطلاح بسیار رایج است.
حسابداری یک فرآیند ثبت، جمع بندی، تجزیه و تحلیل معاملات مالی یک شرکت است.
حسابداری یکی از مهمترین کارکردهای هر شرکت تجاری است.
اغلب حسابداری به “زبان تجارت” شناخته شده است.
اما یک سوال اصلی این است که هدف حسابداری چیست؟

حسابداری و امور مالی: چرا این مورد برای تجارت اهمیت دارد؟

کلید اصلی تجارت، شامل حسابداری، امور مالی و درک اعداد و ارقام در شرکت شما می باشد.
حسابداری و امور مالی به ثبت، تجزیه و تحلیل فعالیت های تجاری مربوط می پردازد.
در حقیقت در فهمِ جریان‌های نقدی ورودی و خروجی به شما کمک می کند بهترین تصمیم را برای موفقیت شرکت بگیرید.

هدف حسابداری و امور مالی در تجارت چیست؟

حسابداری و مدیریت امور مالی برای هدایت کردن و پیشرفت، در مشاغل از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر در جریان رفت و آمد پول های خود در شرکت نیستید و نمیدانید که این پول ها از کجا می آیند و در چه مواردی خرج می شوند، احتمال این وجود دارد که در شغل خود شکست بخورید. اما اگر از همان اول شروع کار خود بر حسابداری شرکت مدیریت داشته باشید، می توانید بستری آماده کنید که پیشرفتی فوق العاده را برای آینده کار خود رقم بزنید.

به علاوه، هدف حسابداری این است که به شرکت‌ها برای زنده ماندن از رکودهای اقتصادی غیر منتظره، کمک کند.

هدف حسابداری شماره 1: بایگانی سوابق مالی

حسابداری در اصل سابقه فعالیت های مالی یک شرکت می باشد.شاید مهمترین هدف حسابداری، بایگانی سوابق مالی است.
در دفتر یک شرکت حسابداران، صاحبان کسب و کار کوچک و حتی کارآموز حسابداری می تواند درآمد و هزینه عملیات روزانه یک کسب و کار را پیگیری کند. ثبت دقیق وضعیت مالی یک شرکت می تواند به یک تجارت کمک کند تا آینده مالی خود را مدیریت کند و جریان پول را درک کند.

2- جلوگیری از مشکلات حقوقی

ثبت سابقه دقیق مالی به پیروی از قوانین مهم تجارت کمک می کند.
حتی انجام دادن جزئی ترین مسائل در این کار، می تواند پیامدهای مهمی در مدیریت مالیاتی شما داشته باشد.
مدیران مالی باید درک کنند که

 • چقدر هزینه شده،
 • چقدر مالیات باید پرداخت شود و
 • چه زمانی باید آن مالیات ها را پرداخت کند و…

ثبت و بایگانی ضعیف مالی می تواند به حسابرسی شرکت شما لطمه بزند و شما را وارد مشکلات قانونی غیر ضروری کند.

3- یک بودجه تهیه کنید

استفاده از سوابق مالی و درک جریان پول شما می تواند در ایجاد بودجه به شما کمک کند.
این موضوع همان چیزی است که تجارت شما را در مسیر درست نگه میدارد.
یک هدف حسابداری تهیه بودجه است.
بودجه، نمای فعلیِ وضعیت مالی را به شما نشان می دهد و به شما کمک می کند تا در حسابداری و بازار کار، تجارت خود را به سمت رشد و توسعه در آینده هدایت کنید.

هنگام ایجاد یک بودجه درآمد خالص، هزینه ها، اهداف و پیش بینی تغییرات غیر منتظره باید در نظر گرفته شود. مهم است که به طور مستمر از برنامه اولیه خود استفاده کنید و در هر زمان که بخواهید می توانید آن را تنظیم کنید. حسابداری خوب، یک طرح برای مدیریت مشاغل شما ایجاد می کند و پایه و اساس محکمی را برای ثبات و موفقیت در کار فراهم می کند.

4- آنالیز کردن عملکرد

صاحبان مشاغل موفق همیشه در حال بررسی هستند تا ببینند تجارت آنها چگونه انجام می شود.
یک شرکت می تواند با نگاهی به سوابق و بدهی ها و دارایی ها و سایر سوابق مالی، وضعیت مالی خود را ارزیابی کند این افراد می توانند از این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد بهتر شرکت استفاده کند.

این سوابق فرصتی برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته و تصمیم گیری آگاهانه تر در مورد برنامه ریزی برای آینده ای پرسود تر است.
دانستن وضعیت مالی فعلی شما همچنین می تواند به شما در شناسایی موارد جدید برای رشد در کسب و کار کمک کند.

5- ذینفعهای خارج از شرکت

ارتباط اطلاعات مالی هنگام برخورد با ذینفعهای خارجی از اهمیت برخوردار است.

حسابداری شفاف و مدیریت امور مالی می تواند در هنگام گرفتن وام از یک بانک یا جذب سرمایه گذاران بالقوه مفید باشد.
مدیریت مالی، ارائه صورتهای مالی به سرمایه گذاران خارجی را برای شما آسانتر می کند.
کاربران خارجی این گزارشها را ارزیابی می کنند تا تصمیم بگیرند که به چه صورت با مشاغل شما کار را ادامه دهند.

6- ارتباط داخلی

گزارشگری مالی همچنین می تواند به صاحبان مشاغل کمک کند تا اطلاعات را به سرمایه گذاران داخلی ارائه دهد.
این اطلاعات ممکن است مربوط به کارکنانی باشد که علاقه مند به اشتراک و جبران سهام هستند.
این سوابق همچنین به صاحبان مشاغل اجازه می دهد نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود را با تیم های خود به اشتراک بگذارند.
مشارکت تیم برای شناختن وضعیت مالی شما می تواند به عنوان یک انگیزه مفید مورد استفاده قرار گیرد.

7- توسعه استراتژی

مدیریت خوب در حسابداری و امور مالی منجر به یک استراتژی خوب می شود.
هنگامی که بودجه خود را تهیه کرده و داده های خود را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده اید،
درک بهتری برای تهیه یک استراتژی برای رشد در کار خود پیدا می کنید.
اینجاست که هدف حسابداری دیگری نیز محقق شده است.
پس از بررسی سوابق مالی می توانید تصمیم گیری مالی آگاهانه ای درباره همه چیز از کارمندان گرفته تا مدیریت بگیرید. بودجه، نقشه شما برای استراتژی و اصلی ترین کلید سودآوری و پیشرفت شما  محسوب می شود.

جمع بندی: چرا هدف حسابداری برای یک تجارت مهم است؟

حسابداری یک کارکرد مهم در تجارت است و اغلب به آن “زبان تجارت” گفته می شود. موارد زیر به صاحبان مشاغل، مدیران و سرمایه گذاران کمک می کند تا سلامت مالی یک شرکت را ارزیابی کنند:

 • ثبت مالی،
 • جمع بندی،
 • تجزیه و تحلیل مالی

دانستن این اطلاعات به آگاهی در مورد تصمیمات استراتژیک سازمان کمک می کند.
حسابداری برای پیگیری و بهبود وضعیت فعالیتهای تجاری ضروری است.
تخصیص هزینه های تجاری به کالاها یا خدمات، ایجاد بودجه برای کارکردهای تجاری و تهیه گزارش مالی برای تصمیمات تحسابداری

هدف :

حسابداری یك سیستم است كه در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شكل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانك‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده كنند. به همین دلیل فردی كه تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش كافی نمی‌شود و بیشتر تراز حسابها می‌باشد. برای مثال یك حسابدار تجربی نمی‌تواند براحتی بین دارایی كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند كه چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت كرد.

حسابداری به عنوان یك نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد.

محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است كه مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و …) قرار می‌گیرد.

ماهیت :

یك حسابدار متخصص، در آینده می‌تواند مدیر مالی یك سازمان یا شركت گردد یعنی می‌تواند به مدیریت یك شركت ایده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه‌گذاری نماید تا استفاده بهینه كند و یا اگر شركت به منابع مالی جدید نیاز داشت یك مدیر مالی بر اساس دانش آكادمیك خود می‌تواند بگوید كه از چه طریقی باید تامین مالی كرد. و مجموع این فعالیت‌ها خارج از توانایی یك حسابدار تجربی است.

«حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك می‌كند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌ بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یك شركتی سرمایه‌گذاری كند، تمایل دارد كه وضعیت مالی آن شركت و یا نتایج عملیات آن شركت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی كه به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود.

«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتكا دارند كه این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یكی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی كشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امكان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند كه كمترین ریسك و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسك سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است كه یكی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.

رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد.

آینده شغلی ، بازار كار ، درآمد:

به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تكمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار كار دارند.

نتیجه یكی از تحقیقات دانشگاه «كلمبیا» مبنی بر این بود كه از از دهه 70 به بعد همه شركتهای موفق، شركتهایی بوده‌اند كه مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا كرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است كه تاثیر بسیاری در تصمیم‌گیری روسای شركت‌ها دارد.

«فرصت‌های شغلی یك حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می‌گیرد. و با وجود این كه در دانشگاههای مختلف كشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می‌كنند اما تعداد فارغ‌التحصیلان بیكار این رشته از بیشتر رشته‌ها كمتر است. چون از یك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترین كارخانه‌های كشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.

همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات كاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امكان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شركتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد.

فارغ‌التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌های متفاوت عهده‌دار انجام امور مالی گردند كه شرح آن چنین است:

الف) حسابداری

فارغ‌التحصیلان می‌توانند در كلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌های زیر مشغول كار شوند:

حسابداری مالی: در كلیه شركتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.

حسابداری صنعتی : در كلیه واحدهای صنعتی و شركتهای تولیدی.

حسابداری دولتی : در كلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.

حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.

حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .

حسابداری بانكها : در شعبه‌ها و سرپرستی بانكها .

حسابداران پس از مدتی اشتغال به كار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.

ب ) حسابرسی

فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه‌های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یك تقسیم‌بندی كلی به دو گروه اصلی تفكیك می‌شوند :

حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شركت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می‌دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌كنند.

حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند كه در موسسات حسابرسی مشغول كار هستند و بر اساس قرارداد میان شركتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می‌كنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شركت و هیات مدیره شركت می‌باشند.

در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یك سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در كنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می‌باشند.

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه:

داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانش‌آموزان رشته ریاضی در این رشته موفقتر هستند. البته این بدان معنا نیست كه دانش‌آموزان رشته علوم انسانی قادر به ادامه تحصیل در رشته حسابداری نیستند بلكه باید تلاش كنند تا از دانش ریاضی خوب و یا حداقل متوسطی برخوردار باشند.

همچنین یك حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش كارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر این رشته یعنی حسابرسی و مدیریت مالی اهمیت بسیاری دارد.

انواع استفاده کنندگان از اطلاعات مالی | اهداف حسابداری مدیریت | تعریف حسابداری

در آزمون هر سه گروه آزمایشی درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته ضریب 4 دارد.

دانشجوی حسابداری باید صادق و رازدار باشد چون در آینده تمام اسناد و مدارك یك سازمان را در اختیار دارد و اگر فرد رازدار و در كل با اخلاقی نباشد لطمات زیادی به آن شركت و در نهایت به جامعه وارد می‌آورد. این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر یك حسابرس كه وظیفه بررسی گزارشات مالی یك سازمان و تایید صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستكار نبوده و یا شهامت ابراز مشكلات را نداشته باشد، می‌تواند به نابسامانی‌های اداری و مالی یك جامعه دامن بزند.

و بالاخره یك حسابدار برای موفقیت در این دنیای پر از رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتكر، صبور و منضبط باشد.

علاقه به امور مالی و تجزیه و تحلیل‌های آن، عامل موفقیت دانشجوی حسابداری است.

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:

تا مقطع دكترا امكان ادامه تحصیل وجود دارد.

نظر یك فارغ‌التحصیل مشغول به كار در این رشته :

دانشجوی این رشته باید تحمل ساعتها كار در پشت یك میز و صندلی و سرو كار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنین باید دقیق و منظم باشد تا در جمع‌بندی اعداد و ارقام دچار مشكل نگردد.»

وضعیت نیاز كشور به این رشته در حال حاضر:

آموزش حسابداران و شركت موثر آنها در فراهم‌آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در كشور در حال توسعه‌ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا كه وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها لازم بلكه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی كه بوسیله نظام‌های حسابداری گزارش می‌شود، می‌تواند از انحراف مسیر پیش‌بینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه‌های توسعه اقتصادی جلوگیری كند.

دكتر ثقفی نیز در این باره می‌گوید:« چون این رشته فقط به كلاس و معلم نیاز دارد متاسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از شهرهای دورافتاده كه حتی یك حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداری را با استفاده از اساتید كم‌تجربه دائر كرده است و در نتیجه فارغ‌التحصیلان دانشگاههای فوق حسابدارانی ناكارآمد هستند كه نمی‌توانند، جذب بازار كار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ‌التحصیلان توانمند این رشته نمی‌شود چون هر فرد سرمایه‌گذار و هر موسسه اعتباری برای سرمایه‌گذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد. » کلیه دوره های موسسه آموزش حسابداری محاسبان در اصفهان به صورت صد در صد عملی و مطابق با نیازهای بازار کار است.

نكات تكمیلی :

چند سال پیش وقتی كه آقای . ت ریاست یكی از كارخانه‌های ایران را بر عهده گرفت با اخم‌های در هم و چهره‌های عبوس كارگرانی روبرو شد كه 6 ماه بود حقوق نگرفته بودند و امید چندانی نیز به رئیس جدید نداشتند. اما رئیس جدید كه فارغ‌التحصیل رشته حسابداری بود با مدیریت قوی و درست خویش نه تنها كارخانه مورد نظر را از ورشكستگی نجات داد بلكه امروزه این كارخانه یكی از بهترین كارخانه‌های كشور است كه محصولات آن به خارج از كشور صادر می‌گردد و در حال حاضر نیز نحوه كار رئیس یاد شده به عنوان یك شیوه نوین در دانشگاهها تدریس می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا