هزار و ۲۶۰ کانون در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعال هستند | آغاز کار «باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان»

گروه خبرگزاری استانی آنا؛ فعال سازی مراکز فرهنگی، برنامه های هنری و اجتماعی -یکی از برنامه های بخش اصلی فرهنگ و امور اجتماعی معاونت فرهنگی در دانشجویان آزاد اسلامی در گروه های دانشگاهی ، مراکزی که با دانشجویان علاقمند در زمینه های مختلف کار می کنند و از دانشگاه -حوزه فرهنگی حمایت می کنند فعال و پویا است آنها همچنین از خدمات خود استفاده می کنند.

مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت دانشجویی است که به منظور ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. البته در مراکز بیشتر ، این می تواند منجر به بهبود کیفیت فعالیت و پاسخگویی بیشتر به سلیقه های مختلف شود.

یکی از اهداف گروه اصلی مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید تنوع بخشیدن به فعالیت ها و توجه متوازن به همه زمینه های فعالیت در ایجاد کانون های دانشجویی است.یکی از رویکردهای مهم معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ، اهمیت دادن به فعالیت های فرهنگی دانشجویی با ارتقاء ، تعمیق و گسترش مراکز است که با اصلاح مواضع اجرایی مراکز و اعلام آنها در دستور کار قرار گرفت. در سپتامبر 1999 دپارتمان فرهنگ دانشجویی واحدهای دانشگاهی سراسر کشور نیز از فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی حمایت کرده و تا آنجا که امکان دارد امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار آنها قرار می دهد.

در حال حاضر بیش از 1260 مرکز فرهنگی اجتماعی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور فعالیت می کنند و دارای مجوز ، اساسنامه ، منشی و اعضای جداگانه هستند.

خبرنگار خبرگزاری آنا در سلسله گزارش ها و مصاحبه هایی با دبیران مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، فعالیت ها ، فعالیت ها و ماموریت های این مراکز را مورد بررسی قرار می دهد.

در این شماره ، با مدیر کل دانشگاه آزاد اسلامی ، سید کاظم یکانی ، به عنوان متولی اصلی توسعه سیاست ، برنامه ریزی و نظارت بر مراکز فرهنگی اجتماعی در حوزه فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی صحبت می کنیم که در ادامه می خوانیم.

تمرکز بر فعالیتهای فرهنگی دانشجویی با ترویج ، تعمیق و گسترش مراکز دانشجویی

آنا: فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی را به عنوان متولی اصلی در بخش های دانشگاه چگونه ارزیابی می کنید و چه چیزهایی را برای فعالیت بهتر و بهتر مراکز ضروری می دانید؟

واحد: مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت دانشجویی است که به منظور ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. البته در مراکز بیشتر ، این می تواند منجر به بهبود کیفیت فعالیت و پاسخگویی بیشتر به سلیقه های مختلف شود.

یکی از رویکردهای مهم معاون فرهنگی دانشجویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، توجه به فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، ارتقاء ، تعمیق و گسترش مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان است.

آنا: دستورالعمل ها ، مقررات و اساسنامه مربوط به باشگاه های دانشجویی چقدر م andثر است و به کیفیت فعالیت های دانشجویی کمک می کند؟

واحد: در بازنگری آیین نامه مراکز فرهنگی اجتماعی ، دو نکته مورد تأکید قرار گرفت و واضح تر است که اجرای دقیق این نکات می تواند منجر به افزایش بهره وری شود.

یکی از این نکات این است که استخدام استاد مشاور در هر یک از مراکز بستگی به دانش و تجربه هیات علمی دانشگاه دارد که می تواند علاوه بر تأثیرگذاری در تجربه ، تجربه و تعهد کارشناس را به دانشجویان منتقل کند. تصمیم گیری و اجرای برنامه استفاده از تجربیات دانش آموزان در فرایند اجتماعی شدن باید مطلوب باشد.


بیشتر بخوانید:

شکل گیری کار جمعی در مراکز دانشجویی

پویایی و تحرک دانشجویان ، تصویر دانشگاه را بهبود می بخشد


نکته دیگر امکان ایجاد شبکه های جهانی مراکز است. به همین منظور ، در آیین نامه ها تصریح شده است که اگر 30 مرکز با زمینه فعالیت یکسان کاندیدای تشکیل شبکه ملی مراکز در یک موضوع باشند ، چنین فرصتی به آنها داده می شود. این ویژگی برای توانمندسازی اعضای شبکه و گسترش دامنه فعالیت های آن در سطح ملی طراحی شده است.

یکی دیگر از راهنماهای مربوط به حوزه مراکز فرهنگی اجتماعی واحدهای دانشگاهی توصیه های جشنواره ملی رشد است که به دلیل نقاط قوت و ضعف برای اولین بار در بیش از 30 حوزه تخصصی برگزار شد. و مرور مختصری برای سال جدید اعلام و اجرا می شود.

توجه متوازن به حوزه های فعالیت هنگام ایجاد مراکز دانشجویی

آنا: چند مرکز فرهنگی اجتماعی در بخش های دانشگاه و در چه زمینه هایی فعالیت می کنند؟

1260 مرکز راه اندازی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد

واحد: در حال حاضر بیش از 1260 مرکز در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور فعالیت می کنند و دارای مجوز ، اساسنامه ، منشی و اعضای خاص هستند. بیش از 60 درصد از این مراکز برای انتصاب استاد مشاور اقدام کرده اند و ما مصمم هستیم که تا آغاز سال تحصیلی جدید ، تمام مراکز موجود برای رعایت مقررات مراکز فرهنگی اجتماعی اقدامات کاملی انجام دهند.

زمینه های فعالیت مراکز فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی – “فرهنگ و تمدن” با موضوعات ؛ مطالعات فرهنگی ، ایثار و شهادت ، تمدن نوین اسلامی ، شاخه های دانش و غیره ، “اجتماعی” با موضوعات ؛ جهاد یاوری ، هلال احمر ، گردشگری ، کارآفرینی ، خیریه و غیره ، “هنر و ادبیات” با موضوعات ؛ هنر انقلابی ، شعر و ادبیات ، نویسندگی ، فیلم و عکاسی ، هنرهای زیبا و غیره ، “مذهبی” با موضوعات ؛ اسلام شناسی ، عفاف و حجاب ، تقریب مذاهب ، تحمیل امر به معروف و نهی از منکر و … ، «انقلاب اسلامی» با موضوعات ؛ اندیشه های امامان انقلاب ، اندیشه های شهید مطهره و … «رسانه و فضای مجازی» با موضوعات ؛ شامل محصولات مجازی ، رسانه ، رادیو و غیره است.

یکی از اهداف بخش اصلی مراکز فرهنگی اجتماعی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشجویان آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید تنوع بخشیدن به فعالیت ها و توجه متوازن به همه زمینه های فعالیت هنگام ایجاد کانون های دانشجویی است.

آنا: مطالعه فعالیت های فرهنگی ، مذهبی ، اجتماعی و هنری دانش آموزان و همچنین گزارش های میدانی و تصویری آن ها چه نقاط قوت و ضعفی دارد و وظیفه دانش پژوهان در این زمینه چیست؟

واحد: نماینده مجلس دانشجویی بر فعالیت مراکز دانشجویی ، ایجاد فضای هم افزایی و تعامل شورای دانشگاه و مراکز از طریق حضور دبیر مرکز در جلسات ، فعالیتهای مهم هلال احمر ، فضای مجازی و دانش سالهای اخیر تمرکز دارد. ویروس کرونا و برگزاری موفق جشنواره روش را می توان یکی از نقاط قوت مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی دانست.

باشگاه استعدادهای درخشان ادبی جوان آنها را با جامعه هدف متصل می کند ، استعدادهای دانش آموزان را شناسایی کرده و بر این اساس آنها را تقویت و آموزش می دهد.از جمله نقاط ضعف مراکز فرهنگی اجتماعی می توان به سلیقه نمایندگان مجلس و همکاران فرهنگی که مسئول تعیین مراکز در تعیین اولویت پروژه های دانش آموزی و بودجه اختصاص داده شده به آنها هستند ، اشاره کرد که از اولویت های مراکز در سال تحصیلی جدید است. به

آنا: نیازهای فرهنگی اجتماعی و اجرایی مراکز بسته به نیاز آنها تا چه اندازه برطرف می شود؟ و آیا سیستم های موجود نیازها را برآورده می کردند؟

واحد: بر اساس آیین نامه اجرایی مراکز فرهنگی اجتماعی ، برای رفع نیازهای فرهنگی اجتماعی و اجرایی مراکز ، علاوه بر شورای هماهنگ کننده مراکز در بخشهای دانشگاهی و استانی ، یک شورای تخصصی در حوزه معاونت فرهنگی تشکیل شد. نیز تأسیس شده است.

در همه زمینه های فرهنگی یکی از کارشناسان مسئول امور مراکز است. همچنین در استان و در ستاد ولسوالی ، اداره مراکز فرهنگی و دانشجویی شرایط دانش آموزان را برآورده می کند. از سوی دیگر ، برای ثبت اطلاعات و بدست آوردن کلیه مشخصات و اسناد مراکز ، سیستم مدیریت مرکز فعال بوده و دائماً تحت نظارت است.

“باشگاه پرورش استعدادهای ادبی جوان” ؛ امیدی که امید می دهد

آنا: مراکز دانشجویی فرهنگی اجتماعی چه امکاناتی برای ایجاد روابط کاری با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی دارند؟

واحد: یکی از چشم اندازهای امیدوار کننده در زمینه مراکز فرهنگی اجتماعی ، که با هدف تکمیل زنجیره فعالیت مراکز و توانمندسازی اعضای آن و در نهایت آشنایی آنها با حوزه های فرهنگی و اجتماعی مرتبط ، ایجاد “باشگاه توسعه استعدادهای ادبی جوان” است. “در مراسم اختتامیه جشنواره رشد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد و شروع به کار کرد.

رشد باشگاه پرورش استعدادهای ادبی جوان با شناسایی استعدادهای دانش آموزان و تقویت و آموزش متناسب با آنها ، آنها را با جامعه هدف مرتبط می کند.

آنا: برگزاری جشنواره های مختلف مانند جشنواره ملی رشد و … چقدر در رشد ، توسعه و عملکرد مراکز فرهنگی دانشجویی مثر است؟

واحد: از جمله اهداف جشنواره رشد جلب توجه به فعالیت های دانش آموزان در زمینه مراکز ، شناسایی آنها ، شناسایی و تشویق استعدادهای دانش آموزان ، ایجاد انگیزه در بینندگان دانشگاه و گسترش فعالیت های گروهی است.

برای اولین بار در سالهای اخیر ، تولیدات فرهنگی و هنری مراکز ، نتایج تلاشها و خدمات معلمان و اعضای مراکز در محیط رقابتی و در جشنواره هایی مانند جشنواره “رشد” و “کلام” بررسی شده ؛ زیرا معرفی و ارتقاء این مراکز باعث پویایی و حرکت جدید در فعالیت های آنها شده و دانشجویان جدید را به دانشگاه ترغیب می کند.

جشنواره ملی رشد مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد با ثبت 3252 نفر و ارائه 1200 اثر برگزار شد. پس از ارزیابی 400 اثر برتر در زمینه های مختلف فرهنگ و هنر ، از جمله عکاسی ، نقاشی ، خوشنویسی ، فیلمنامه نویس ، پادکست ، بهترین ایده ها و غیره. مشخص شد و شرکت کنندگان در سراسر کشور مقام های سوم را کسب کردند.

در جشنواره ملی رشد و در بخش سرپرستان استانها که توجه ویژه ای به امور مراکز داشتند ، سه استان مقام اول را کسب کردند و دو استان شایسته تقدیر بالا بودند. آنها پست برتر را به دست آوردند و دو معاون افتخاری شناخته شدند.

در بخش کارشناسان فرهنگی مسئول امور مراکز جشنواره ملی رشد ، که بر امور مراکز در بخشهای دانشگاه نظارت می کند ، سه کارشناس عالی رتبه و دو کارشناس شایسته در زمینه فرهنگ در کشور مورد توجه قرار گرفتند. به

در بخش مراکز فرهنگی اجتماعی ، سه مرکز مقام اول را به دست آوردند و دو مرکز نیز قابل تقدیر شناخته شدند. سه نفر وارد بخش ویژه “بهترین ایده ها” شدند.

انتهای پیام / 4062 /

دکمه بازگشت به بالا