وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست ها و رونق اقتصادی

وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان سنگ بنای سیاست اقتصادی ، صنعتی و تولیدی کشور عمل می کند و حتی وزارتخانه های دیگر مانند وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با گسترش فرصت های شغلی در بسیاری از مسائل اقتصادی کمک می کنند. وزارت بیمه بیکاری و بحران های کار متأسفانه در این دوره همه گیری کرون شوک بزرگی به اقتصاد و صنعت جهان وارد کرد و کشورها را با چالش های زیادی روبرو کرد که تعیین می کنند چگونه کیفیت حکومت در اقتصاد با حداکثر ورودی یا کاهش دولتها در روند سیاستگذاری تعیین می شود. به خروج از شوک اقتصادی مستلزم سیاستگذاری کلان و برنامه ریزی منسجم با رویکردهای جدید نهادی و با مشارکت کامل حکمرانی خوب ، شرکت ها و تقاضا است.
همانطور که در نسخه پیشنهادی وزارت سکوت بیان شده است ، دکتر فاطمی امین با “گزارش های توصیفی” در قالب برنامه ها ، هشدارها و برنامه های عملی با هدف کسب ثروت و تولید باید در دستور کار قرار گیرد. بنابراین ، وزارت صمت به عنوان یک صنعت ارزشمند و تولید پویا در کشور ، نیازمند ورود به عرصه های جدید و ایجاد برنامه های عملیاتی مناسب برای هر حوزه اقتصادی و تولیدی است. در این راستا ، تعمیق محیط کسب و کار و برنامه استراتژیک در این زمینه محسوس است. به جای ایجاد تقسیمات جدید و گسترش کیفی تقسیمات ، رویکرد نهادینه سازی باید در دستور کار قرار گیرد و تقسیمات راکد و نیمه فعال سازماندهی شود که عبارتند از انباشت سرمایه عظیم ملی و گاهی در اختیار بانک ها و موسسات نیمه دولتی. به و تبدیل به ملک عملیاتی و اجرایی شود.
از سوی دیگر ، وزارت سکوت باید “فروش مواد اولیه” را به عنوان یکی از عناصر بازدارنده اقتصاد صنعتی در نظر بگیرد و برای کالاهای با ارزش افزوده بالا-تنظیم کننده رفتار و تحریک صادرات که مستقیماً با اشتغال پایدار ارتباط دارد ، ارزش ایجاد و سود سرمایه گذاری
فراموش نکنیم که همانطور که وزیر پیشنهادی وزارت سکوت در دولت سیزدهم تاکید کرده است ، مثلث “حکومت ، بنگاه اقتصادی و تقاضا” برای تجمیع برنامه های خط مشی این وزارتخانه ضروری است و البته برای تعمیق محیط کسب و کار
واضح است که برای هر گونه سیاست و حکمرانی خوب ، نیاز به پایگاه داده سرمایه گذاری ، مانند رتبه بندی شرکت ، سیستم اطلاعات و مجوزهای کسب و کار ، از بالا به پایین وجود دارد ، یعنی از انتخاب پروژه ، مجوز شرکت ، مجوز ، تخصیص زمین ، ساخت انبار و تجهیزات واحدها ، و همچنین به دست آوردن تسهیلات و غیره ارتباطات سیاسی مفقود شده تجارت در سالهای اخیر بوده است.
اما یکی از مهمترین موضوعات مربوط به رونق تولید که خوشبختانه در برنامه های آقای فاطمی امین نیز قابل توجه است – بحث امور مالی و سیستم بانکی است که تا کنون ما را به سمت زمین و املاک سوق داده است. ، که مستلزم این استقراض در شرکتهایی است که بازارهای تولید موازی را که به نفع تولید و تولید صنعتی نبود ، تشویق می کردند. در این راستا ، پس از پرسش از شرکت های رتبه بندی ، که پایه تولید مطلوب است ، لازم به ذکر است که بانک می تواند بدون پرداخت وثیقه به این رتبه اعتماد کند و البته ورود شرکت های بیمه و وام در شرکت A فردی می تواند یک استراتژی روشن بقا و رشد برای شرکت های تولیدی در ازای ضمانت بر اساس اسناد و شایستگی ها باشد ، و مطمئناً هماهنگی رهبران ارشد دولتی و اقتصادی و هماهنگی فعالیت های بانک مرکزی و اصلاح قوانین ضد تولید نقش م effectiveثر و رنگ آمیزی خواهد داشت. نقش.
در خاتمه ، می خواهم توجه داشته باشم که وزارت سکوت یک وزارتخانه اقتصادی اجتماعی و چند منظوره است که پیامدهای مورد نظر آن می تواند برای سایر مناطق نیز مفید باشد. آشنایی کامل با دکتر رئیسی ، رئیس جمهور منتخب کشور برای دوره سیزدهم در مدیریت کلان اقتصادی باید خوش بین باشد.

حمیدرضا هنپور
مدیرعامل شهرهای صنعتی کازوین

111

دکمه بازگشت به بالا