اجتماعی

پیش‌بینی وضعیت بارش و دمای کشور تا اواخر خرداد

به گزارش خبر روزانه، بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، از ۱۷ اردیبهشت ماه تا ۲۷ خرداد ماه بارش در نیمه شمالی کشور تا پایان اردیبهشت بیش از نرمال و در سایر مناطق کمتر از نرمال است. پس از آن تا اواخر خرداد برای مرکز، شرق، جنوب و جنوب غرب کمتر از نرمال برآورد می‌ شود. دمای هوا نیز طی هفته‌ اول کمتر از نرمال است. در هفته دوم تنها در نوار غربی کشور کمتر از نرمال و در سایر مناطق بیش از نرمال است. تا پایان خرداد در سطح کشور بیش از نرمال خواهد بود.

خبر روزانه در گزارشی نوشت: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارش کشور بر مبنای نقشه های احتمالاتی از ۱۷ اردیبهشت ماه تا ۲۷ خرداد ماه سال ، بارش طی هفته اول (۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت) در استان‌های همسایه کوه‌های البرز، زاگرس و شمال ‌غرب بیش از نرمال و در سایر مناطق کمتر از نرمال است. هسته‌های بیشینه بارش انباشته به مقدار ۲۰ تا ۶۰ میلیمتر روی شمال ‌غرب، زاگرس شمالی، نیمه غربی البرز و به مقدار کمتر در شمال ‌شرق کشور قرار دارند.

طی هفته دوم بارش‌ در نیمه شمالی کشور در محدوده نرمال تا بیش از آن و برای سایر مناطق کمتر از نرمال پیش ‌بینی شده است. بارش کشور در هفته‌های سوم و چهارم در محدوده نرمال خواهد بود. در هفته‌های پنجم و ششم در شمال ‌غرب، نیمه غربی خزر و مناطقی از جنوب ‌شرق کشور بارش رخ می‌دهد اما میانگین بارش کشور کمتر از نرمال برآورد می‌شود.

بر اساس جدیدترین نقشه‌های پیش بینی هفتگی دمای هوای کشور بر مبنای نقشه های احتمالاتی میانگین دمای هوای هفته اول (۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت) در سواحل خزر و دریای عمان نرمال و در سایر مناطق بین ۱ تا ۴ درجه سلسیوس کمتر از نرمال خواهد بود و بیشترین کاهش (۳ تا ۴ درجه) برای استان‌های واقع در شمال خلیج فارس، نوار غرب و شرق کشور پیش‌بینی شده است.

نابهنجاری منفی دمای هوا طی هفته دوم در نیمه غربی و سواحل جنوبی کشور بین صفر تا ۲ درجه خواهد بود و در سایر مناطق از ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال است. دمای هوای هفته سوم در دو سوی کوه‌های البرز، غرب و شمال‌ غرب ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق نرمال خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، دمای هوای کشور در هفته‌های چهارم تا ششم بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال برآورد می‌شود.

۴۷۲۳۶

دکمه بازگشت به بالا