چالش آب تهران به چه می انجامد؟

رئیس شورای شهر تهران می گوید طرح بازیافت آب را آماده کرده ایم و به زودی در شورا بررسی می شود. شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد تنها 18 درصد از سدهای تهران آب دارند. در سال آبی 9913-1400 کشور سومین خشکسالی خود را در 50 سال گذشته تجربه کرد و در سال آبی 1401-1400 یازدهمین خشکسالی بود. میزان ورودی به مخزن نسبت به سال آبی گذشته. مصرف روزانه آب شرب تهران حدود 3 میلیون متر مکعب است. آب استان تهران با حدود 13.5 میلیون نفر جمعیت از دو آب سطحی و زیرزمینی تامین می شود.

به گزارش آب منطقه ای تهران، در دوره احمدشاه قاجار حدود 48 کانال مخصوص و اختصاصی وجود داشت که در مجموع حدود 60 تا 70 سنگ آب داشت و میراب ها در 10 سال آب را در نقاط مختلف شهر توزیع می کردند. -15 روز اما از قنات آب می ساختند بر اثر آلودگی باعث بیماری های عفونی و خطرناک می شد. به همین منظور در سال 1301 مقامات رسیدگی به وضعیت تامین آب تهران را آغاز کردند. اما شهرداری آن زمان اهمیت چندانی به تامین آب نداشت و تا حدود سال 1306 مردم تهران آب نداشتند. سپس در اوایل دهه 1330 یک ایستگاه اولیه تصفیه آب در منطقه جلالیه تهران (بلوار کشاورز، خیابان فاطمی) که میدان مشاخ نظامی بود ساخته شد و آب از سمت کرج به سمت تهران و در مسیری به نام بلوار کرج جریان داشت. (بلوار کشاورز امروزی) (جریان به سمت حوضه آبریز تاسیسات هدایت می شد.

اجرای طرح اولیه آبرسانی شهر تهران با جمعیت 900 هزار نفری از سال 1329 آغاز شد. مهندس مهدی بازرگان در سال 1331 به درخواست نخست وزیر فقید دکتر محمد مصدق مدیرکل آبفای تهران (خط لوله) احیا شد و به همین منظور دو خط فولادی به قطر 40 اینچ با ظرفیت 242000 مترمکعب احداث شد. در روز برای انتقال آب از مخزن بیلگان. پس از تکمیل شبکه خط لوله در تهران، تصفیه خانه دوم در سال 1342 و سومین تصفیه خانه برای استفاده از آب سد لتیان در منطقه حکیمیه تهران، پارس ساخته شد. تهران. سد بتنی لتیان 30 درصد آب شرب تهران را تامین می کند.

تامین و انتقال آب استان تهران توسط دو سامانه شرقی و غربی انجام می شود که سامانه شرقی شامل سدهای لار، لتیان و مامله و سامانه غربی شامل سدهای امیرکبیر و طالقان است. در سال آبی گذشته حدود 1.25 میلیارد مترمکعب آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی به تامین آب شرب استان تهران اختصاص یافت.

سدهای پنج گانه تهران بخش عمده ای از آب شرب تهران و کرج را تامین می کنند، آب سد طالقان از طریق خط لوله 62 کیلومتری به قطر 1800 میلی متر و همراه با آب انتقالی از امیرکبیر به مخزن بیلگان کرج منتقل می شود. سدها به سمت تصفیه خانه فاضلاب تهران هدایت می شوند.

آب شرب انتقالی سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به تهران ارسال می شود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران و قسمت دیگر به دریاچه سد لتیان و آب سد لتیان به تهران منتقل می شود. تصفیه خانه های شماره 3 و 4 آب شرب تهرانپارس و انتقال از ماملو به تصفیه خانه شماره 7 منتقل و پس از اتمام مراحل تصفیه به شبکه توزیع آب شرب شهر تهران وارد می شود. افزایش جمعیت بدون شک بر اقلیم و منابع آبی منطقه تأثیر می گذارد و دستخوش تغییراتی می شود. تغییرات اقلیمی بر منابع آب تهران تاثیر می گذارد.

راندمان پایین مصرف آب در مصارف شهری و روستایی، مشارکت محدود ذینفعان در برنامه ریزی و مدیریت توسعه. نیاز به بازسازی و توسعه زیرساخت های هیدروتکنیکی برای استفاده پایدار از آب؛ مشکلات آلودگی ناشی از تخلیه فاضلاب تصفیه نشده به آب های عمومی و سفره های زیرزمینی یکی از مشکلات مهم تامین آب شهر تهران است. دفع فاضلاب در محل، خطر آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی و همچنین خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه نشده را افزایش می دهد.

مشکل آب تهران به تدریج به یکی از اساسی ترین مشکلات پایتخت ایران تبدیل شد. اگر هم اکنون این امر برای کاهش بار جمعیتی استان تهران و نوسازی تدریجی سیستم آبرسانی و فاضلاب انجام نشود، مشکلات این بخش به تدریج در دهه های آینده به معضلات لاینحل تبدیل خواهد شد.

*منتشر شده در روزنامه شرق. یکشنبه 15 نوامبر 1401

6565

دکمه بازگشت به بالا