کدام بانک تراکنش بیشتری دارد؟

بانکهای ملت ، ملی ، صادرات ، سپه ، پارسیان ، کشاورزی ، تجارت ، رسالت و سامان بیشترین سهم را در تعداد عملیات شبکه پرداخت در تیر 1400 داشتند.

به گزارش خبر روزانه ، بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک های میزبان تعداد و میزان تراکنش های شبکه پرداخت در تیر 1400 نشان می دهد که بانک ملت با سهم 47/20 درصد از تعداد معاملات و 19/88 درصد از مبلغ معامله همچنان با اختلاف زیاد ، بیشترین سهم معاملات پذیرش را در بازار دارد و در بین همه بانک های میزبان رتبه اول را دارد.

بعد از بانک ملت ، بانک های ملی ، صادرات ، سپه ، پارسیان ، کشاورزی ، تجارت ، رسالت و سامان بیشترین سهم را در تعداد معاملات دارند و بانک های ملی – صادرات ، تجارت ، کشاورزی ، سپه ، سامان ، رفاه و پارسیان به تراکنش های شبکه ای پرداخت شده

از سوی دیگر ، بررسی سهم تعدادی از بانک های میزبان در کل بازار معاملات هر ابزار پذیرش نشان می دهد که بیشترین سهم در تعدادی از معاملات ابزارهای خواندن کارت فروشگاهی ملت (73/19 درصد) و ملی (86/14 ٪) به ترتیب. سپه (10.77 درصد) و صادرات (28.27 درصد).

بیشترین سهم در تعدادی از معاملات با ابزارهای پذیرش آنلاین متعلق به پارسیان (12/31 درصد) ، ملت (61/16 درصد) ، ملی (01/15 درصد) و سامان (33/7 درصد) بود.

بیشترین سهم در تعدادی از معاملات پذیرش تلفن همراه متعلق به ملت (46.63 درصد) ، آینده (25.53 درصد) ، اقتصاد جدید (11.42 درصد) و ملی (8.58 درصد) است.

همچنین بررسی سهم بانک های میزبان در کل بازار معاملات هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می دهد که بیشترین سهم در مجموع معاملات فروشگاه های ابزار خواندن کارت با ملت (76.76 درصد) ، ملی (13.74 درصد) ، صادرات (11) بانک 65 درصد) و سپه (9.63 درصد).

بیشترین سهم معاملات با ابزارهای پذیرش اینترنت به بانک های ملت (20.25 درصد) ، سامان (10.90 درصد) ، آینده (10.67 درصد) و صادرات (8.67 درصد) اختصاص یافت.

بیشترین سهم معاملات دریافت تلفن همراه به ترتیب به ملت (49.05 درصد) ، یا آینده (23.95 درصد) ، نیو اکونومی (9.75 درصد) و ملی (5.55 درصد) اختصاص داشت. آنها رتبه اول یا چهارم را دارند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا