کسری ۳۱۴ میلیون مترمکعبی مخزن سدهای استان تهران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در خصوص مشکلات آب سال گذشته گفت: وقتی وارد فصل پاییز و آغاز سال آبی جدید می شویم ، متأسفانه با 503 میلیون متر مکعب آب و کسری 314 میلیون مکعب مواجه می شویم. متر در مقایسه با سال گذشته “.

به گزارش خبر روزانه ، یوسف رضاپور گفت: در حال بستن رکورد سال آبی 1399-1400 هستیم ، در حالی که میزان بارندگی در کشور نسبت به میان مدت 37 درصد کاهش یافته است و این امر در کار استان تهران و حوضه آبریز پنج سد تهران. »این امر بر جریان آب به مخازن سدهای تهران نیز تأثیر گذاشت.

وی با بیان اینکه مقایسه میزان بارندگی در محدوده اجرای استان نشان می دهد 34 درصد کاهش بارندگی در سال بارانی 1399-1400 در مقایسه با 461 میلی متر بارندگی در سال بارانی 99-1999 ، تصریح کرد: این به دلیل کمبود برف است. و عدم پوشش مناسب برف در حوضه آبریز سد ، که آب آشامیدنی شهرهای تهران و کرج را در زمستان 1378 تأمین می کند ، و کمبود بارندگی در آوریل امسال (در آوریل تنها 2.3 میلی متر از بارش) 1400 به عنوان کمترین دوره آماری آوریل 52 ساله) حوضه آبریز به تدریج ذوب شد و شاهد رواناب و سیلاب ناشی از ذوب برف نیستیم و میزان ورودی آب به مخزن پنج سد تهران در مقایسه با 40 درصد کاهش یافته است. تا آخرین سال آبی

مدیرکل شرکت آب منطقه ای تهران همچنین تأکید کرد که با وجود این موارد ، شاید در نیمه اول سال 1400 ، استان تهران در مقایسه با سایر استان های درگیر بحران خشک در کشور ، شاهد چالش ها و مشکلات بسیار کمتری بود.

رضاپور خاطرنشان کرد: اکنون در آستانه فصل پاییز و آغاز سال آبی جدید ، متأسفانه با 503 میلیون متر مکعب آب و کسری 314 میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته ، وارد سال آب می شویم. 1400-1401 ، یادآوری می شود: امیرکبیر و طالخان در سیستم غربی 326 میلیون متر مکعب است. حجم ذخیره سازی 176 میلیون متر مکعب متر ، که 232 میلیون متر مکعب است.

وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی ، بر اساس بارندگی کمتر عادی در ماه های آنلاین و آبان و افزایش دمای یک و نیم تا دو درجه نسبت به آمار بلند مدت پاییز امسال که خشکسالی در کشور ادامه دارد و حوزه آبخیز ” با سرپناه و روند نزولی در آب ورودی به مخزن سد داخلی ، سال سختی از نظر تامین آب مطمئن و پایدار خواهد بود و وضعیت آب آشامیدنی ، به ویژه در سیستم شرقی را به طور جدی به چالش خواهد کشید.

در پایان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران خاطرنشان کرد: همراهی هر شهروند می تواند راهکاری موثر برای غلبه بر بحران خشکسالی و استفاده بهینه از منابع محدود آب و کاهش آثار منفی کمبود آب باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا