نقشه سوکت فن پراید

  • اجتماعینقشه سوکت فن پراید

    رنگ سیم های فن پراید

    1-رنگ اصلی سیم 2- محل دسته سیم (در اینجا دسته سیم جلو خودرو) 3- کانکتور مادگی 4- کانکتور نری شکل 6- مشخص‌کردن نری یا مادگی بودن کانکتور تشخیص اینکه سیم در کدام دسته سیم قرارداد به فرایند عیب‌یابی کمک بسیاری می‌کند. همانطور که در شکل 6 نشان‌داده‌شده است کدی داخل علامت [] قرار گرفته است که دسته سیم موردنظر را معرفی می‌کند. جدول شکل 7 کدهای معرفی دسته سیم را نشان می‌دهد. برای خرید و تهیه بست کمربندی پلاستیکی به سایت سر بزنید. شکل 7- جدول معرفی دسته سیم و کد آن فیوز دو نوع فیوز در مدار پراید قدیمی وجود دارد. شکل 8 این دو نوع فیوز را نشان می‌دهد. 1-فیوز سیمی 2- فیوز جعبه فیوز داخل اتاق شکل 8- نمایش انواع فیوز در مدار پراید قدیمی نمادهای اصلی در نقشه‌ خوانی پراید تمامی نقشه‌ای شماتیک دارای نمادهای تخصصی هستند. بسیاری از این نمادها در شرکت‌های مختلف خودروساز نیز با هم مشابه هستند. شکل 9 نمادهای اصلی مورداستفاده در این نقشه را نشان می‌دهد. 1- باتری 2- اتصال بدنه 3- فیوز 4- فیوز سیمی 5- موتور الکتریکی 6- سیم‌پیچ 7- مقاومت 8- مقاومت متغیر 9- ترمیستور 10- دیود 11- خازن 12- ترانزیستور 13- پمپ 14- لامپ 15- بوق 16- …

دکمه بازگشت به بالا