افزایش بیماری‌های عفونی با تغییرات اقلیمی

این یافته موضوع یک مقاله تحقیقاتی است که توسط تیمی از محققان دانشگاه هاوایی در مانوآ در ژورنال Nature Climate Change منتشر شده است.

این محققان یک جستجوی سیستماتیک برای یافتن نمونه های تجربی از اثرات 10 خطر آب و هوایی حساس به گازهای گلخانه ای بر بروز بیماری های عفونی شناخته شده انسانی انجام دادند. این خطرات شامل گرم شدن کره زمین، خشکسالی، موج گرما، آتش سوزی جنگل ها، باران های شدید، سیل، طوفان، افزایش سطح آب دریاها، تغییرات بیوشیمیایی اقیانوس ها و تغییر پوشش زمین است.

رشد بیماری های عفونی با تغییرات آب و هواییرشد بیماری های عفونی با تغییرات آب و هواییرشد بیماری های عفونی با تغییرات آب و هوایی

محققان با ترکیب دو فهرست معتبر از همه “بیماری های عفونی شناخته شده” و “بیماری های ناشی از عوامل بیماری زا” که در طول تاریخ بر سلامت انسان تأثیر گذاشته اند، بیش از 70000 مقاله علمی را برای یافتن نمونه های تجربی از هر یک مطالعه کردند. آنها ترکیب احتمالی قرار گرفتن در معرض خطر آب و هوا را برای هر یک از این بیماری های شناخته شده بررسی کردند.

این مطالعه نشان داد گرم شدن کره زمین، بارش، سیل، خشکسالی، طوفان، تغییر پوشش زمین، تغییرات آب و هوای اقیانوس ها، آتش سوزی جنگل ها، موج گرما، تغییر سطح دریا به بیماری های عفونی ناشی از ویروس ها، باکتری ها، حیوانات، قارچ ها، تک یاخته ها و کروموزومی ها انتقال بیماری‌های عفونی عمدتاً از طریق ناقلین صورت می‌گیرد، اگرچه مواردی از انتقال از طریق آب، مسیر هوازی، تماس مستقیم و غذا وجود داشته است. در نهایت، این مطالعه نشان داد که بیش از 58٪ یا 218 مورد از 375 مورد بیماری انسانی، حداقل توسط یک خطر آب و هوایی از طریق 1660 مسیر منحصر به فرد ایجاد شده است.

رشد بیماری های عفونی با تغییرات آب و هوایی

کامیلو مورا، استاد جغرافیا در دانشکده علوم اجتماعی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت: “با توجه به پیامدهای گسترده اپیدمی کرونا، کشف آسیب پذیری های بهداشتی بزرگ ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای واقعاً ترسناک بود. وجود دارد. بسیاری از بیماری ها و راه های انتقال که می توانند با شرایط آب و هوایی متغیر سازگار شوند. این یافته نشان دهنده نیاز فوری به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر جهان است.

این تیم تحقیقاتی یک صفحه وب تعاملی تولید کرد که ارتباط هر خطر آب و هوا را با یک رویداد بیماری نشان می دهد. این ابزار به کاربران اجازه می دهد تا در مورد خطرات خاص، مسیرهای انتقال و گروه های بیماری پرس و جو کنند و شواهد موجود را بررسی کنند.

این محققان دریافتند که خطرات اقلیمی پاتوژن ها را به انسان نزدیک کرده است. خطرات متعدد اقلیمی، مدت و زمان بندی شرایط محیطی مساعد را برای گسترش پاتوژن ها و ناقلین افزایش می دهد.. تغییرات بارندگی و گرم شدن کره زمین با گسترش ناقلانی مانند پشه ها، کنه ها، کک ها، پرندگان و برخی پستانداران که بیماری های ناشی از ویروس ها، باکتری ها، حیوانات و تک یاخته ها از جمله دانگ، چیکونگونیا، طاعون و لایم را منتشر می کنند. ، ویروس نیل غربی، زیکا، تریپانوزومیازیس، اکینوکوک و مالاریا دخیل بوده اند.

خطرات اقلیمی باعث ایجاد تماس های جدید با عوامل بیماری زا یا افزایش این تماس ها شده و مانع مهاجرت و جابجایی اجباری افراد شده است. به عنوان مثال، طوفان، سیل، سطح بالای دریا باعث حرکت مردم شد که باعث لپتوسپیروز، کریپتوسپوریدیوز، تب لاسا، ژیاردیازیس، گاستروانتریت، بیماری لژیونر، وبا، سالمونلا، شیگلوز، ذات‌الریه، حصبه، بیماری‌های هپاتیت، تنفسی شد. و Let’s have درگیر بود.

خطرات اقلیمی جنبه های خاص پاتوژن ها را افزایش داده است، از جمله شرایط آب و هوایی برای تولید مثل، چرخه های زندگی تسریع شده، افزایش فصول/مدت قرار گرفتن در معرض این عوامل، افزایش فعل و انفعالات ناقل بیماری زا و افزایش بیماری زایی. به عنوان مثال، گرم شدن کره زمین به طور مثبت بر رشد جمعیت پشه ها، زنده ماندن، نرخ گزش و تکثیر ویروس تأثیر گذاشته و انتقال ویروس نیل غربی را افزایش داده است.

مخاطرات اقلیمی همچنین با تغییر شرایط فیزیکی، مانند افزایش استرس به دلیل قرار گرفتن در معرض بیماری های خطرناک، قرار گرفتن افراد در شرایط ناامن، آسیب به زیرساخت ها، قرار گرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا کاهش دسترسی به مراقبت های بهداشتی، بر توانایی انسان برای مقابله با عوامل بیماری زا تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، خشکسالی به بهداشت ضعیف منجر شد و مواردی از تراخم، کلامیدیا، وبا، ورم ملتحمه، کریپتوسپوریدیوم، اسهال، اسهال خونی، اشریشیا کلی، ژیاردیا، سالمونلا، گال و حصبه را ایجاد کرد.

محققان همچنین دریافتند که در حالی که اکثریت قریب به اتفاق بیماری ها به دلیل خطرات آب و هوایی بدتر می شوند، برخی از بیماری ها (63 بیماری از 286 بیماری) کاهش یافته است. برای مثال، به نظر می‌رسد که گرم شدن کره زمین شیوع بیماری‌های ویروسی را کاهش داده است، که احتمالاً به شرایط کمتر مساعد برای ویروس‌ها یا سیستم ایمنی قوی‌تر در هوای گرم‌تر مربوط می‌شود. با این حال، بیشتر بیماری هایی که حداقل با یک خطر کاهش یافته بودند، با سایر بیماری ها، حتی گاهی اوقات با همان خطر، بدتر شدند.

مثلاً به نظر می رسد که هوای گرم‌تر شیوع بیماری‌های ویروسی را کاهش داده است که احتمالاً به شرایط نامطلوب برای ویروس یا سیستم ایمنی قوی‌تر در شرایط گرم‌تر مربوط می‌شود. با این حال، بیشتر بیماری هایی که حداقل با یک خطر کاهش می یافتند، گاهی با خطر دیگری و گاهی حتی با همان خطر بدتر می شدند.

46

دکمه بازگشت به بالا