استان ها

انتصابات جدید در شبکه تهران

انتصابات جدید در شبکه تهران

محمد باقر اعلمی مدیر شبکه تهران سیما طی احکامی سید هادی قاسم‌تبار را به عنوان «مشاور اجرایی و دبیر شورای راهبردی»، حامد توکل را به عنوان «سرپرست گروه اجتماعی و مسابقات» و مهران علی رضایی را به عنوان مسئول دفتر مدیر شبکه منصوب کرد.

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، در متن حکم انتصاب حامد توکل؛ سرپرست جدید گروه اجتماعی و مسابقات بر بازنگری در برنامه‌های موجود گروه با هدف تقویت و ارتقاء کیفی و محتوایی آنها، اهتمام به مناسبت‌های ملی، مذهبی و طراحی و تولید برنامه‌های مناسب برای آنها، عنایت جدی به تولید برنامه‌هایی که از لحاظ ساختاری مورد نیاز جدول پخش است همچون مسابقات، رئالیتی‌شو، طنز و …، توجه به روزهای پایانی هفته و طراحی و تولید برنامه‌های متناسب با هدف افزایش برنامه‌های بانشاط و مفرح، تعامل با نهادهای فرهنگی و هنری استان با هدف استفاده از ظرفیت آنها در جهت تولید برنامه‌های مشارکتی تصریح شده است.

اعلمی همچنین از زحمات مرتضی جاسبی مدیر پیشین گروه اجتماعی و قائم مقام مدیر شبکه تهران نیز تقدیر گردید.همچنین در حکم انتصاب سید هادی قاسم‌‌تبار؛ مشاور اجرایی و دبیر شورای راهبردی این شبکه بر تحقق مواردی همچون تشکیل شورای راهبردی شبکه تهران با حضور اندیشمندان و چهره‌های برجسته درون و برون‌سازمانی، توجه جدی به نقش قرارگاهی رسانه با هدف طراحی رویدادهای مختلف با همکاری دستگاه‌های استان تهران و … تاکید شده است.

افزون بر این مهران علیرضایی نیز از سوی محمدباقر اعلمی به عنوان مسئول دفتر مدیر شبکه معرفی شدند.

دکمه بازگشت به بالا