اجتماعی

برگزاری اولین جلسه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

اولین جلسه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل شد.

به گزارش خبر روزانه، به دنبال اجرای ماده واحده تعیین ترکیب اعضای هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، مصوب جلسه 897 مورخ هشتم اسفند 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغیه  مورخ 12 اردیبهشت ماه 1403 توسط رئیس جمهور شهید، آیت الله دکتر رئیسی، اولین جلسه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل شد.

از مصوبات این جلسه، می توان به ایجاد هیات های اجرایی و ترکیب اعضای آنها در مناطق منتخب دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور، فعال شدن دفتر تحقیق، بازنگری در شاخص های توانایی های علمی و صلاحیت عمومی با تاکید بر شایستگی های استادی و معلمی اشاره کرد.

گفتنی است، هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در کنار هیاتهای مرکزی جذب اعضای هیات علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، فعالیت خواهد کرد.

از وظایف عمده این هیات مرکزی جذب با توجه به ماهیت ویژه و شرایط اختصاصی دانشگاه فرهنگیان، جذب اعضای هیات علمی متناسب با شرایط و ماهیت دانشگاه با تاکید بر ساحت های تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

به گزارش رکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت اموزش و پرورش، برخی از اعضای هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان عبارت وزیر آموزش و پرورش (رییس هیات)، رئیس دانشگاه فرهنگیان (قایم مقام و دبیر هیات)، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، دبیر ستاد نظارت و راهبری تعلیم و تربیت شورای انقلاب فرهنگی، رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تعداد 5 نفر از اشخاص حقیقی صاحب نظر هستند.

انتهای پیام

بخش مطالب اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر مسائل تربیتی و آموزشی در جامعه.
دکمه بازگشت به بالا