اقتصادی

چرا به وکیل ملکی در تهران نیاز داریم؟

چرا به وکیل ملکی در تهران نیاز داریم؟

وکیل ملکی در تهران باعث تسهیل روابط ملکی و حقوقی افراد می گردد و به آنها کمک میکند تا از ایجاد هرگونه ضرر و زیان جلوگیری شود. اگر به محکومیت های مالی پرونده های حقوقی دقت کنید متوجه خواهید شد که هرگونه قصور و کوتاهی در چنین پرونده هایی میتواند باعث ایجاد آسیب و خسارت های مالی بسیار زیادی به افراد شود. در برخی از موارد این خسارت های مالی تا حدی زیاد می باشد که افراد توانایی پرداخت آن را ندارند و دچار مضیقه میشوند.

البته این جمله بدان معنا نمیباشد که افراد عادی به هیچ عنوان نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند. مسلما در مواردی نیز ممکن است افراد معمولی و عادی نیز بتوانند در دعاوی ملکی موفقیت چشمگیری را کسب کنند اما این موفقیت به سختی و با صرف وقت و هزینه ی بسیار زیادی در روند دادرسی پرونده صورت میگیرد.

انواع دعاوی ملکی

  1. دعاوی ملکی حقوقی: اصولا در اثر نقض عهد با عدم انجام تکلیف معین از جانب یکی از طرفین قرارداد بوجود می آید.
  2. دعاوی ملکی کیفری: با سوء نیت و انجام عمل مجرمانه همراه است.
  3. دعاوی ثبتی: در مواردی اتفاق می افتد که به قانون ثبت بی توجهی شده باشد و مقررات آن به طور کامل رعایت نشود. بر اساس آمار و ارقام بدست آمده در سال های اخیر، یکی از پرکاربردترین پرونده هایی که وکیل ملکی در آن حضور دارد، پرونده های مربوط به دعوای الزام تنظیم سند رسمی میباشد. فرقی ندارد که این نقض تعهد از جانب فروشنده به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی بانک.

پس از صدور این رای از جانب دادگاه، تصرف باید در کوتاه ترین زمان ممکن تصرفات خود را متوقف کند و سریعا از ملک خارج شود و آن را به مالک اصلی اش تحویل دهد. دعوای خلع ید باید در دادگاهی مطرح شود که محل وقوع جرم یا همان محل وقوع تصرف است و اصولا باید در مرحله ی اول در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. ناگفته نماند که هزینه ی دادرسی به این دعاوی باید در همان ابتدای کار توسط خواهان پرونده پرداخت شود.

قرارداد وکالت با وکیل ملکی در تهران

شما می توانید قرارداد خود را با وکیل ملکی در تهران امضا کنید. دعاوی ملکی در واقع جز آن دسته از دعاوی کیفری و حقوقی به حساب می آیند که موضوع و محوریت اصلی آنها مربوط به مسائل ملکی میباشد. دعاوی ملکی دارای انواع بسیار مختلفی می باشد و نمی توان آنها را به چند دسته بندی محدود تقسیم کرد و روند قضایی ان ها را به یکدیگر تشبه کرد. هر پرونده ملکی دارای ریزه کاری ها و ویژگی های خاص حقوقی می باشد که تنها وکیل ملکی می تواند از عهده ی حل این مسائل برآید. یا عدم اخذ پایان کار ساختمان، یا پشیمان شدن او از فروش ملک و…. باشد، در هر صورت خریدار می تواند با کمک وکیل ملکی تهران به محکمه قانونی مراجعه نماید و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را آغاز کند.

  1. در مواردی که قرارداد عادی باشد و تاریخ حضور برای انتقال سند نیز مشخص شده باشد، خریدار می تواند در دفترخانه حور یابدو از سر دفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور فروشنده را صادر کند.
  2. در مواردی که در قرارداد عادی، دفترخانه و تاریخ حضور جهت انتقال رسمی معین نشده باشد.

این هزینه اصولا بر اساس میزان ارزش واقعی ملک و منطقه محاسبه میشود. همانطور که اشاره کردیم، مال مشاع به مالی گفته میشود که بیشتر از یک مالک دارد و در چین مواقعی اصولا هر یک از مالکین در هر قسمت از این ملک، دارای حق مالکیت می باشد. افراز در معنای لغوی یعنی جداکردن یک چیز جزیی از کلیت یک مال و در معنای حقوقی نیز به معنای همان تفکیک سهم هر یک از شرکاء ملک است.

مقاله مرتبط : https://b2n.ir/x91815

دکمه بازگشت به بالا