قیمت و فروش ترموکوپل اجاق گاز

عملکرد ترموکوپل

عمل کرد ترموکوپل به این شکل است که هر گاه دو فلز غیر همجنس متصل شوند و قسمت اتصال حرارت ببیند برق با ولتاژ بسیار کم تولید و بوبین اتصال دادهد و تا وقتی این عمل انجام باشد میسر باز است برای اینکه اجاق گاز به هر علتی مانند باد و یا سر ریز غذا خاموش شد راه گاز را ببند و در نسل جدید ایمن شعله ها هم حساسیت قطع گاز و روشن شدن بیشتر شده و محض روشن شدن شعله راه گاز باز میشود و محض خاموش شدن راه گاز بسته میشود در اصطلاح تاپ تایم گفته میشود در ترموکوپل های فیشی و آنتی سوزنی این سیستم موجود می باشد.

ترموکوپل

1.ترموکوپل اجاق معمولی

2. ترموکوپل اجاق سباف لوله دار

3.ترموکوپل سباف فیشی

4. ترموکوپل ساباف آنتی و یا سوزنی

ترموکوپل اجاق گاز

در چهار مدل موجود می بلشد

  1.  مهره دار نسل اول
  2. مهره دار نسل دوم در اصلاح لوله دار سباف
  3. آنتی با بوبین های سر سوزنی
  4. فیشی با بوبین های سر فیشی

این ترموکوپل ها اتصال با دو مهر استفاده میشد و هنور تعداد از اجاق تولید قبل شرکت های مانند سینجر و پادیسان و تانکنو بوده است اما تولید های کنونی از این نوع استفاده نمی کنند یکی از نقاط ضعف که در ترموکوپل ها بوده است این بود که مدت نسبتا زیادی به ترموکوپل های کنونی برای باز کردن مسیر باید صبر می کردند که با توجه اینکه اجاق گاز وسیله است در طی روز بر ای بارها خاموش و روشن بود این برای مصرف کننده چیز ناخوشایدن بوده و این مورد در ترمو کوپل های نسل جدید رفع شده است.

ترموکوپل

برای اتصال بهتر و سرعت عمل در نصب از این نوع ترموکوپل استفاده میشود این نسل از ترموکوپل بسیار زود عمل مغناطیس را انجام می دهد و برای روشن شده شلعه های بسیار مطبوع چرا که اجاق بارها طی روز روشن و خاموش میشود شکل ظاهری این ترموکوپل ها متفائت با دیگر تموکوپل ها است و از دو سیم نازک تشکیل شده  ولی در ترموکوپل ها نسل قبل فقط یک سیم ضخیم تر نسبت به این ترموکوپل بوده است

همان طور که در تصویر بالا دیده میشود این ترموکوپل با لوله  ومهره این ترموکوپل از نظر ظاهری بسیار شبیه نسل قدیم ترموکوپل ها بوده است. ترموکوپل فیشی که ببشتر در شیر های گاز سماور ها و برخی از مدل های که داری تایمر دیجیتال دارند مورد استفاده قرار میگیرید در این مدل ترموکوپل ارت از سره به بدنه وصل میشود و باید توجه داشت مهره بست به دقت به ترموکوپل وصل باشد

دکمه بازگشت به بالا