اجتماعیبرترینهای کسب و کار

استشهاد محلی برای استطاعت مالی

استشهادیه محلی چیست؟ + نمونه استشهادیه محلی برای استطاعت مالی

به نقل از وکیل بانکی تهران استشهادیه محلی، یک فرم کتبی برای ارائه به محکمه، به عنوان اماره قضایی است که ذیل آن توسط افرادی که تنظیم کننده را می شناسند امضا می شود و در آن مواردی که شخص قصد دارد امضا کنندگان آن را تایید و گواهی نمایند، درج می گردد و با شهادت شهود یکی نمی باشد. نام و نام خانوادگی و امضای تایید کنندگان، همچنین، اطلاعات هویتی تنظیم کننده، از جمله موارد مندرج در استشهادیه محلی منزل مسکونی یا استشهادیه حسن اخلاق و رفتار و گواهی انحصار وراثت، می باشند.

آیین دادرسی مدنی و کیفری، تمامی ادله های اثبات مورد استفاده در مقام دفاع یا دعوا را پیش بینی کرده و قواعد آن ها را تعیین نموده اند که سوگند، سند، علم قاضی و اقرار و شهادت، از جمله آن ها می باشند و خواهان یا خوانده، شاکی یا متهم می توانند برای اثبات ادعا یا دفاع از خودتوسط وکیل بورس از این ادله در سازمان بورس استفاده نمایند. یکی از مواردی که به عنوان اماره قضایی، مورد پیش بینی قانون گذار در قانون آیین دادرسی قرار گرفته است و در مواردی مانند اخذ گواهی انحصار وراثت، تنظیم و ارائه آن، ضروری است، استشهادیه محلی می باشد که با توجه به قواعد و نحوه تنظیم خاص آن و از آنجا که تنها در صورتی، مورد قبول محکمه، قرار خواهد گرفت که مطابق آنچه قانون گفته، تنظیم شده باشد، باید از قواعد آن، آگاه بود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم، در خصوص ماهیت استشهادیه محلی، توضیح دهیم و متن و فرم دانلود نمونه متن آن، همچنین، فرم دانلود نمونه متن استشهادیه محلی برای دادگاه، در خصوص منزل مسکونی، در خصوص حسن اخلاق و رفتار و در خصوص گواهی انحصار وراثت را در اختیار خوانندگان محترم، قرار دهیم.

استشهاد محلی برای تحت پوشش کمیته امداد | استشهاد محلی سرپرست خانواده | نحوه نوشتن استشهاد محلی برای شکایت

استشهادیه محلی چیست؟

هنگامی که شخصی، قصد دارد در مقام دفاع یا دعوا، مدارکی را به دادگاه، ارائه کرده، می تواند، علاوه بر ادله اثبات دعوا، برای اقناع و به علم رساندن قاضی، از اماره هایی همچون، استشهادیه محلی نیز که افرادی، ذیل آن را امضا نموده اند و حاضر به حضور در محکمه و شهادت می باشند هم، استفاده نماید و بدین ترتیب، در به علم رسیدن قاضی، برای صدور رای، کمکی کند.

استشهادیه محلی، یک فرم کتبی است که می تواند، به صورت دستی یا در فرم های چاپی از پیش آماده، تنظیم شود و ذیل آن، توسط افرادی که تنظیم کننده را به واسطه همسایگی یا همکاری و مواردی از این دست می شناسند، امضا می شود و در آن، مواردی که شخص قصد دارد، امضا کنندگان، آن را تایید و گواهی نمایند، درج می گردد.

شایان ذکر است، استشهادیه محلی، با شهادت شهود، یکی نبوده، بلکه، در صورت نیاز و درخواست قاضی، امضا کنندگان باید، در محکمه حاضر شده و مراتبی که آن را با امضا زدن، گواهی کرده اند را تایید نمایند و به آن ها، گواهی حضوری دهند که در ادامه، چند نمونه متن استشهادیه محلی در موضوعات مختلف را ارائه خواهیم کرد.

در قسمت قبلی مقاله، توضیح دادیم که مقصود از استشهادیه محلی چیست و گفتیم که استشهادیه محلی باید، در نمونه فرم های مخصوص این موضوع، تهیه و آماده گردد. لذا در ذیل، یک فرم نمونه متن استشهادیه محلی را ارائه کرده و فایل دانلود آن را در اختیار خوانندگان محترم خواهیم گذاشت.

تقاضای استشهاديه

رئيس گروه تحقيقات در هر زمانی می تواند تقاضای استشهاديه نماید و ممکن است اين کار را به اين علت به انجام برساند که شواهد عرضه شده را به وسیله يک فرد و سازمان ديگر را پیگيری نمایند. در برخی از موارد از شهود  درخواست می شود تا شواهد را به  صورت حضوری در جريان يک جلسه دادرسی  آن را ارائه نمایند که در بیشتر موارد به آن، شواهد شفاهی می گویند. که البته از بیشتر شهودی که استشهاديه را به صورت کتبی عرضه می نمایند و آنها نیز تقاضا نمی شود که شواهد را به صورت شفاهی به دادگاه عرضه نمایند.

به عنوان  نمونه، اگر در مسئله ای اتفاق افتادن يک مشکل دو نفر با همديگر همراه باشند، این امکان وجود دارد که فقط به يک نفر احتیاج باشد. در رابطه با این موضوع این سوال پیش می آید که چه کسی بايد استشهاديه را عرضه نماید؟

این امکان وجود دارد که از هر کسی که رئيس گروه  تحقيقات احتمال دهد که بتواند او کمکی در رابطه با این مورد انجام دهد و شواهدی را در دست داشته باشد و بتواند آن را ارائه نماید تا به پیشرفت تحقيقات کمک  کند، تقاضا میشود که يک نوع استشهاديه را به محضر دادگاه عرضه کند.

در رابطه با این مسئله نیز احتیاجی نیست که يک شرکت کننده اصلی  و ویژه در این زمینه باشيد تا این توانایی را داشته باشید که استشهاديه را عرضه نماید. اگر چنان چه رئيس گروه  تحقيقات از شخصی تقاضا کند که استشهاديه را خود آن شخص ارائه کند باید این کار را انجام دهد.

در غیر این صورت آن شخص باید بتواند دليل خوبی را به منظور اینکه کار خواسته شده را انجام نداده است به دادگاه ارائه نماید و در اين صورت، آن شخص می تواند که ازرئيس گروه تحقيقات بخواهد تا با توجه به دلايل ارائه شده، در  تقاضای خود تجديد نظر نماید.  اين مسئله زمينه را برای اين امر فراهم می  نماید که گروه تحقیقات این توانایی را داشته باشد که بتواند کلیه شواهدی که در ارتباط با موضوع مورد نظر است را مورد بررسی قرار دهد و بااطمينان خاطر، به یک نتيجه گيری مناسب و درست اقدام کند.

البته این امکان وجود دارد که در صورت لزوم از هر شخصی که مقداری شناخت  در مورد جریان اتفاق افتاده داشته باشد و یا از موضوعاتی که در ارتباط با مسئله ای است که برای آن شهادت داده اند، تقاضا شود که با آوردن دلایل و اسناد درست و منطقی به حل قضیه اتفاق افتاده، کمک نمایند.

فرم نمونه متن استشهادیه محلی

به موجب تنظیم این استشهادیه، از گواهانی که در ادامه، ذیل این برگه را امضا می کنند، گواهی می طلبم، تایید نمایند که؛

(درج هر مطلبی که در خصوص آن، قصد تنظیم استشهادیه را داریم، نظیر اثبات اعسار معسر، حسن اخلاق و رفتار و………..)

اینجانب …….. به شماره شناسنامه…… صادره از………فرزند …..که از نزدیک با ……… آشنا هستم، خداوند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی ننویسم و با علم به جرم بودن گواهی دروغ، مراتب بالا را کلا گواهی می کنم . امضاء

اینجانب …….. به شماره شناسنامه…… صادره از………فرزند …..که از نزدیک با ……… آشنا هستم، خداوند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی ننویسم و با علم به جرم بودن گواهی دروغ، مراتب بالا را کلا گواهی می کنم . امضاء

نمونه استشهاد محلی عدم توانایی مالی

به كانون وكلاي استان …..

پس از عرض سلام و تحيات الهي در خواست خويش را به شرح ذيل معروض مي دارد:

اينجانب….فرزند….به ش ش ….متولد…ساكن… فاقد شغل و در آمد و عدم تمكن مالي مي باشم.و چند سالي است كه به جهت ابتلاء به بيماري(ام اس) قادر به راه رفتن نمي باشم.حدودا چند ماهي است كه به مرجع قضايي جهت استيفاي حق خويش طرح دعوي نموده ام كه متاسفانه به لحاظ عدم آگاهي به قانون نتوانسته ام از حقوق خويش دفاع كنم و پرونده همچنان در دادگاه …. مفتوح است.از آنجائيكه به لحاظ بيماري فاقد در آمد و تمكن مالي مي باشم و بضاعت مالي جهت پرداخت حق الوكاله وكيل را ندارم نتوانستم وكيل بگيرم.اين استشهاديه جهت معرفي وكيل معاضدتي نوشته شده است.كه استشهاد شهود به شرح زير مبين صحت عرايض اي حقير مي باشد.لذا از كسانيكه از وضعيت و درآمد و امكانات مالي وزندگي ام اطلاع دارند و مي دانند كه اينجانب قادر به پرداخت حق الوكاله نمي باشم درخواست مي نمايم كه ذيل اين استشهاديه را گواهي نمايند.

ما امضاء كنندگان ذيل استشهاديه عندالله و عند الرسول صحت ادعاي فوق را گواهي مي نمائيم.

اينجانب……..فرزند…….متولد…….شغل…….ساكن………..امضاء و اثر انگشت

1.

2.

3.

4.

5.

دکمه بازگشت به بالا