تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در روابط سازمانی

در این مقاله قصد داریم در خصوص تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در روابط سازمانی و سایر مباحث مربوط به این موضوع بپردازیم. بنابراین اگر به دنبال تاثیر ارتباط با مشتری و مدیریت آن در رابطه های سازمانی خود هستید این مقاله کمک زیادی به شما خواهد کرد.

در دنیای کسب و کار امروزی و در این محیط رقابتی تمام سازمان ها به دنبال روش ها و ابزارهایی می باشند که آنها را در راستای کار خود پابرجا نگه داشته و در جهت رشد و توسعه بهتر یاری کند. افزایش این رقابت سازمان ها را با چالش های بیشتری مواجه کرده است پس سازمان ها در جهت پایداری و بقای خود باید به بهترین شکل تغییرات صحیحی اعمال کنند به صورت دیگر می‌توان گفت باید با برنامه‌ ریزی صحیح نسبت به آینده خود فعالیت ها را ادامه دهند افزون بر این با تشکیل محیط های پیچیده رقابتی، شرکت ها می توانند به فعالیت خود ادامه دهند به طوری  که عملکرد خود را تا حد ممکن تقویت کنند.

بازه ی تغییرات تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در روابط سازمانی

در فضای رقابتی امروزه در هر کسب و کار تغییرات زیادی ایجاد می شود اما تنها چیزی که ثابت می ماند بازه تغییرات می باشد. پس باید به نیازهای متغیر و ایجاد ارتباط با مشتریان در دنیای کسب و کار توجه کرد. از سوی دیگر توجه به هزینه ‌های ایجاد شده در بخش های مختلف و روند فزونی آن سازمان که در حفظ مشتریان فعلی و همچنین جلب رضایت مشتریان و یافتن مشتریان جدید موثر می باشد، تمرکز کنیم. البته باید توجه داشت که هزینه ی خدمات رسانی به مشتریان جدید چندین برابر حفظ مشتریان فعلی می باشد پس باید از طریق ارتباط موثر و با حفظ و رعایت شرایط ضروری انجام دهید.

اهمیت مدیریت ارتباط با مشتریان و روابط سازمانی

با توجه به میزان اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در حفظ و جذب مشتریان با توجه به شرایط رقابتی کسب و کارها در جهت میزان تاثیرگذاری این موضوع بر عملکرد سازمان ها پژوهش هایی انجام شده  است  که در این راستا یک الگوی کامل در جهت تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بررسی خواهد شد.

به طور کلی این الگو مجموعه‌ای از شیوه های مختلف قابل اجرا در این زمینه می باشد و در ابعاد کامل و جامع در این زمینه قرار می گیرد طبق برنامه ریزی ها و تحقیقات انجام شده در سازمان ها تصمیم گرفتند امنیت بیشتری به مشتریان بدهند و به جای توجه به ارائه خدمات به صورت انبوه، توجه ویژه خود را به مشتریان و کسب رضایت آنها بدهند.

مدیریت ارتباط با مشتری فرآیندی است که با جمع‌‌آوری اطلاعات، مدیریت داده ها، نظارت بر مشتریان و در نهایت ایجاد یک مزیت رقابتی از اطلاعات به دست آمده مدیریت ارتباط با مشتری را با توسعه و ایجاد روابط با مشتریان خود مرتبط کرده اند تا بیشترین میزان ارزش  برای همه مشتریان  سبب شود.

 

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی را می توان یک مجموعه کلی در نظر گرفت که به چگونگی و شیوه انجام فعالیت‌های سازمانی اشاره می کند به تعبیر دیگر می توان عملکرد سازمانی را فرآیندی در جهت افزایش کیفیت اثربخشی و کارایی فعالیت های گذشته تعریف نمود عملکرد سازمانی به صورت عملیاتی به بخش هایی در حوزه های رضایت مشتری، حفظ مشتری و رعایت بخش مالی اشاره کرد. طبق تحقیقات صورت گرفته می‌توان گفت بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمان مربوطه رابطه ‌ای وجود دارد.

 به صورتی که مدیریت عملکرد سازمانی در دو بخش بازاریابی و بخش مالی تقسیم بندی شده و قابل اجرا می باشد. به صورتی که مدیریت ارتباط با مشتری می تواند در جهت فرهنگ مشتری محوری، فرایندهای علمی، فناوری های مشتری محوری و ارتقاء حوزه های مالی موثر می باشد.

اجرایی سازی این فرآیند به بهترین شکل نیازمند یک برنامه جامع و توجه به تمام شرایط می‌باشد اما می‌توان این اطمینان را داشت که مدیریت ارتباط با مشتری اگر به صورت صحیح انجام شود تاثیر بسزایی بر عملیات بازاریابی سازمان ها خواهد داشت. مطالعه مقاله نرم افزار بازاریابی در این خصوص توصیه می شود تا بهترین نتیجه را مشاهده کنید. از دیگر کاربردهای نرم افزارها می توان به نرم افزار مدیریت وظایف اشاره کرد.

توسعه الگو های راهبری

مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان ها این امکان را می دهد تا بتوانند مشتریان مهم را شناسایی کرده و در حفظ آن ها راهکارهای ویژه ارائه دهند و در این راه سبب کاهش هزینه های ایجاد شده در جلب مشتریان جدید و همچنین ارتقاء درآمدهای حاصل از سازمان به دلیل افزایش مشتریان متعهد می شوند. از جانب دیگر عملکرد سازمانی را می توان مجموعه‌ای از فرآیندها و اقداماتی در نظر گرفت که از طرف کارکنان در جهت رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده سازمان صورت می‌گیرد و از بخش های گوناگونی تشکیل شده است.

بررسی هرگونه ارتباط در مدیریت با مشتریان و عملکرد های سازمانی اهمیت خواهد داشت الگوی راهبردی را می‌توان به این صورت توضیح داد الگوی اصلی این پژوهش را می توان با استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد ارتباط با مشتریان دانست به صورتی که در بعضی از موارد مدیریت ارتباط با مشتریان را هم مفهوم با فناوری اطلاعات می توان شمرد.

مدیریت فناوری ارتباط با مشتریان شامل همه فرایند های رایانه ای می باشد که سازمان ها در جهت ایجاد تعاملات قوی و دراز مدت با مشتریان از آن استفاده می کنند که در جهت ارتقاء توانایی سازمان برای حفظ تعاملات با مشتریان سودآور از طریق یک روش آسان و به صورت یکپارچه ارائه می شود.

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان در رقابت های مالی

مدیریت ارتباط با مشتری یکی از فرایندهای رو به رشد در سازمان ها می باشد مخصوصاً در مکان‌های متغیر که به صورت هنگفت سرمایه گذاری هایی در جهت حفظ رضایت مشتریان انجام می شود. در بازار رقابتی کنونی رقابت به صورت تهاجمی بین سازمان ها دیده می‌شود که رقابت های مالی به صورت رقابت بر اساس رضایت مشتری تغییر پیدا کرده است.

پس اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری سبب افزایش توان رقابتی افزایش سود و کاهش هزینه های پرداختی اضافی می باشد. با توجه به میزان اهمیت crm در عملکرد سازمان‌ها نتایج در خصوص تاثیر آن ارائه می‌شود. به صورتی که فناوری اطلاعات و عملکردهای سازمان تحت تاثیر کاربرد مدیریت دانش بر مبنای سازمان ها می باشد.

 پس با توجه به توضیحات به گفته شده مدیران سازمان ها باید با مشورت و هم فکری با کارشناسان خود اقدام به بدست آوردن حد مطلوبی از عملکرد در این زمینه برسند به صورتی که با طبقه بندی اطلاعات و ایجاد یک منبع اطلاعاتی قوی برای رسیدن به دانش های ازجمله ارتقاء صفحات شخصی مشتریان، شناخت بهتر نسبت به کاربران، ارائه بهترین خدمات با توجه به نظرات مشتریان و علاوه بر این ایجاد علاقه در مشتریان در جهت افزایش تعامل بیشتر با آنها تلاش خود را انجام دهند.

دکمه بازگشت به بالا