جزئیات افزایش مالیات‌ها در سال آینده/ مالیات بر درآمد دارای بیشترین افزایش

بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که درآمد پیش بینی شده از انواع مالیات ها افزایش یافته و مالیات بر درآمد بیشترین افزایش را نسبت به سایر مالیات ها داشته است.

به گزارش خبر روزانه ، دولت در لایحه بودجه سال آینده 317 تریلیون تن درآمد پیش بینی کرده که بیش از 247 تریلیون تن آن درآمد مالیاتی خواهد بود.

این درآمد شامل مالیات شرکت ها ، مالیات بر درآمد ، مالیات بر دارایی ، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است.

در این راستا میزان مالیات شرکت 58 هزار میلیارد تن ، مالیات بر درآمد 48 هزار میلیارد تن ، مالیات بر املاک 23 هزار میلیارد تن ، مالیات بر واردات 22 هزار میلیارد تن و مالیات بر کالاها و خدمات 94 هزار میلیارد تن است.

درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای 1400 سال در مقایسه با رقم مصوب امسال 52 تریلیون تن افزایش یافته است.

براساس این گزارش ، امسال میزان مالیات شرکت 44 هزار میلیارد تن ، مالیات بر درآمد – 32 هزار میلیارد تن ، مالیات بر املاک – 6900 میلیارد تن ، مالیات بر واردات – 20 هزار میلیارد تن و مالیات بر کالاها و خدمات – 93 هزار میلیارد است. تومان بود.

با در نظر گرفتن این تفاسیر ، هر یک از مالیات های شرکت ها ، درآمد ، ثروت ، واردات و کالاها و خدمات به ترتیب 14 تریلیون تن ، 16 تریلیون تن ، 15000 و 900 میلیارد توم ، 2000 میلیارد توم و 1000 میلیارد توم افزایش یافت. این بیشترین افزایش در مالیات بر درآمد است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا