هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به سه ابرپروژه ملی

421 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع چند بانک برای اجرای سه ابرپروژه ملی تخصیص می یابد که با توجه به ماهیت، وسعت، کارایی بسیار بالا و نیروی محرکه آن، این تامین مالی مصداق سیاست «مدیریت اعتبار» است. ، که برای اولین بار توسط دولت معرفی شد 13. انجام شد

به گزارش خبر روزانه، وزارت اقتصاد اعلام کرد: بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که در دوره دولت قبل، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران 30.4 درصد کاهش داشته است. کاهش این متغیر مهم به معنای کاهش سرمایه گذاری و کاهش پتانسیل رشد اقتصادی در سال های آینده و کند شدن روند توسعه است.

تضعیف نهادهای مالی اقتصاد ایران در دهه 90

منابع تامین مالی اقتصادی و عمرانی در ایران معمولاً شامل سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه دولت است. اما این منابع در دهه 1990 به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی و مدیریتی به شدت کاهش یافت. توان مالی نظام بانکی به دلیل ورود برخی بانک‌ها به صنعت با ترازنامه‌های ناسالم و ناکافی بودن قدرت بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و اعمال سیاست‌های نظارتی و پیشگیرانه و همچنین سیاست‌های نامناسب پولی و مالی کاهش چشمگیری داشته است. در دهه 1990 این مشکل باعث شده است که بیشتر وجوه ارائه شده در سالهای اخیر (به استثنای چند بانک با ترازنامه ناسالم) صرف سرمایه گذاری سرمایه شود. از طرفی اشیاء ایجاد شده بسیار پراکنده و نامطمئن هستند.

در حوزه صندوق توسعه ملی، در دولت سابق، 60 درصد از کل منابع صندوق توسط دولت مصرف می‌شد و بخش زیادی از ارز علی‌رغم ایجاد کارخانه‌ها و کارخانه‌ها به بخش خصوصی پرداخت می‌شد. سرمایه گذاری ها به صندوق بازنگشت و این وضعیت باعث تضعیف جدی ظرفیت تامین وجوه شد و نقش صندوق در اقتصاد ملی تبدیل شده است.

خوشبختانه در بودجه 1401 و در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی اقدامات خوبی انجام شد. با راهکارهای جدید صندوق می تواند به صورت مستقیم و مشترک در پروژه های پیشران سرمایه گذاری کند. این تصمیم منجر به تغییر اساسی در نقش صندوق توسعه ملی خواهد شد.

اعتبار مستقیم موثرترین راه تامین مالی توسعه است

یکی از روش هایی که برخی کشورها برای افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد اتخاذ کرده اند، سیاست وام دهی است. اما در مرحله اول باید بگوییم مدیریت اعتبار چیست و برای چه کاری مفید است؟ لازم به ذکر است که مدیریت اعتبار یک خدمت اجباری نیست. هدایت وام پرداخت تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی نیست. مدیریت اعتبار تخصیص کلی منابع برای صنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات نیست. هدایت توزیع اعتبار به تسهیلات خرد برای تعداد زیادی از افراد یا طرح ها ایجاد اشتغال نمی کند.

خط اعتباری چیست؟

جهت دهی اعتبار، جهت دهی به خلق پول بانکی به منظور توسعه و رشد اقتصادی است. به طور دقیق تر، باید گفت که ارسال وام، پرداخت وجه برای یک پروژه خاص یا مشارکت مستقیم در یک پروژه بزرگ خاص یا پروژه هایی با سودآوری بالا یک انگیزه نظامی است. پروژه های بزرگ، پروژه هایی هستند که بهره برداری از آنها نقش مهمی در این بخش خواهد داشت. مثلاً مشارکت بانک ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی.

در واقع در قالب سیاست مدیریت اعتبار، خلق پول بانکی که همواره به دلیل افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می شود، به جای ماندن در اقتصاد، از کانال پروژه های پیسران وارد اقتصاد می شود. به طوری که علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد خواهد داشت.

وام را می توان به دو صورت دریافت کرد. روش اول تامین وجوه برای یک پروژه خاص با سود مشخص یا سود مورد انتظار و جمع آوری آن به روش های معمول است. راه دوم مشارکت مستقیم یک بانک یا گروهی از بانک ها در پروژه و سهم بانک در پروژه و سود حاصل از آن است.

نقش بانک مرکزی در اجرای مدیریت اعتبار

یکی دیگر از ویژگی های مدیریت اعتبار، کارایی مناسب پروژه است. در این سیاست، پروژه های ارائه شده توسط بانک باید دارای سودآوری مناسب و ریسک پایین باشد، زیرا سیاست مدیریت اعتبار اهداف چندوجهی دارد و جدا از اینکه به نفع متقاضی و حتی کل اقتصاد است، برای بانک نیز سودآور باشد. و در صورت مشارکت مستقیم به عنوان دارایی کیفیت باید در سمت راست ترازنامه قرار گیرد.

بانک مرکزی باید سیاستی برای مدیریت اعتبار اتخاذ کند. مهمترین سیاست بانک مرکزی این است که برای رشد ترازنامه محدودیت ایجاد کند و رشد ترازنامه بانک را منوط به پرداخت وجوه یا مشارکت در پروژه های محرک و سودآور دولت کند.

از این رو برخی بانک های مرکزی در برخی کشورها امکان تنزیل اسناد وام ارائه شده را به بانک داده اند. به عبارت ساده، بانکی که وجوهی را در قالب سیاست مدیریت اعتبار پرداخت کرده است، در صورت بروز مشکل موقت در تامین نقدینگی جاری، می تواند اسناد وام های پروژه پرداخت شده را به بانک مرکزی تحویل دهد و بانک مرکزی پرداخت کند. 80-90 درصد وجوهی که در اسناد مشخص شده است به این بانک وام موقت بدهید.

سیاست مدیریت اعتبار در قالب سیستم پاداش و تنبیه اجرا می شود. سامانه پاداش در واقع امتیاز ثبت مجدد اسناد اشیایی است که توسط بانک مرکزی در اختیار بخش هدف قرار می گیرد، کسب سهمیه ایجاد وام، اعطای مجوز برای ایجاد شعب جدید و ….

از سوی دیگر مجازات شامل کاهش سهمیه واگذاری، ممنوعیت افتتاح شعب جدید و عدم افزایش سهمیه ایجاد وام بانکی است. این سیستم تشویقی بانک ها را متمایل به پرداخت مشوق ها در قالب سیاست های مدیریت اعتبار می کند و علاوه بر اینکه خلق پول در اقتصاد موجب افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود، سهامداران بانکی نیز از این سیاست ها بهره مند می شوند.

در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست های مدیریت اعتبار از اوایل دهه 1950 تا سال 1973 ادامه یافت. در ژاپن، در برخی دوره‌ها، ایجاد پول بانکی تنها به سرمایه‌گذاری آن در پروژه‌های پیشرو بستگی داشت و حتی اجازه تأسیس شعبه بانک به مشارکت در سیاست‌های مدیریت اعتبار بستگی داشت.

یکی از مهم ترین پیامدهای سیاست مدیریت اعتبار، افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و افزایش چشمگیر رشد اقتصادی و فرصت های اشتغال است، زیرا مدیریت اعتبار عواملی را در نظر می گیرد و این عوامل که مستلزم سرمایه گذاری های کلان است، دارای یک مثبت قابل توجه است. در درازمدت در زمینه افزایش اقتصاد عرضه و رشد تولید اثر می گذارد.

تجربه جهانی نتایج سیاست مدیریت اعتبار

بررسی آثار و پیامدهای سیاست‌های مدیریت اعتبار نشان می‌دهد که برخی از کشورها در طول اجرای این سیاست‌ها، نرخ تشکیل سرمایه دو رقمی و رشد اقتصادی بیش از ۸ درصدی را تجربه کردند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن از معروف ترین نمونه های اجرای سیاست های مدیریت اعتبار هستند. آغازگر این سیاست، Hjalmar Schacht، رئیس بانک مرکزی آلمان در سال‌های جمهوری وایمار و چهار سال پس از آن بود. می گویند ژاپنی ها سیاست مدیریت اعتبار را از آلمانی ها گرفتند و در کشورشان اجرا کردند. بسیاری از غول های صنعتی آلمان و کشورهای آسیای شرقی حاصل اجرای مستمر سیاست های اعتباری برای چندین دهه است.

تامین مالی 3 ابرپروژه ملی در بخش نفت با استفاده از مدیریت اعتبار

در این راستا دولت سیزدهم تاکنون در قالب سیاست مدیریت اعتباری، سرمایه گذاری در سه پروژه مهم پروژه میدان نفتی آزادگان، پروژه پالایشگاه شهید سلیمانی و پروژه پالایشگاه مروارید مکران را ادامه داده است.

پروژه میدان نفتی آزادگان به سرمایه گذاری معادل 7 میلیارد دلار نیاز دارد که 80 درصد آن توسط بانک ها تامین می شود. مراحل زیر نشان می دهد که عمده و احتمالاً بیش از 90 درصد وام های مورد نیاز طرح را منابع ریالی تشکیل می دهد. بانک های ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر در این طرح مشارکت دارند و این بانک ها در مجموع 7 سال باید 168 هزار میلیارد تومان (به قیمت های امروز) سرمایه گذاری کنند.

همچنین ظرف مدت 5 سال 11 میلیارد دلار در پروژه پالایشگاه نفت شهید سلیمانی سرمایه گذاری می شود. سهم سرمایه گذاری بانک ها در این طرح 45 درصد است (بانک ملی – 15 درصد، خیریه کارگران – 15 درصد، «ملت» – 7.5 درصد، «گندل» – 7.5 درصد). بنابراین سرمایه گذاری بانک های مذکور در این پروژه معادل 148 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود که کمتر از 5 سال دیگر در این پروژه سرمایه گذاری می شود. این پالایشگاه ظرفیت فرآوری 300 هزار بشکه فرآورده های نفتی در روز را خواهد داشت.

سومین پروژه ای که با مشارکت بانک ها ساخته می شود، پالایشگاه مروارید مکران است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه 300 هزار بشکه ای 7 میلیارد دلار است. بانک ملت 30 درصد، تجارت 10 درصد و پارسیان 10 درصد در این طرح مشارکت دارند. بدین ترتیب در مجموع این سه بانک 50 درصد پروژه را تامین مالی خواهند کرد. با توجه به اینکه عمده تجهیزات این پروژه از صنایع داخلی تامین خواهد شد و پیمانکار و نیروی کار این پروژه ایرانی هستند، بخش قابل توجهی از پروژه نیازمند وام ریالی است. به این ترتیب 3 بانک داخلی 105 هزار میلیارد تومان اعتبار به این طرح ها کمک خواهند کرد.

تزریق 421 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای سه کلان پروژه نفتی

از مجموع 750 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای این سه ابرپروژه ملی، 421 هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع چندین بانک کشور تامین می شود و با توجه به ماهیت، وسعت، بازدهی بسیار بالای پروژه ها. و جاه طلبی آنها این تامین مالی نمونه ای از سیاست است.این مدیریت اعتبار است.

با توجه به اینکه بیشتر منابع بانک ها به سمت سرمایه در گردش هدایت می شود، برنامه تامین مالی زنجیره تولید از سال جاری با هدف کاهش نیاز بنگاه های تولیدی به تامین سرمایه در گردش و تامین آن از طریق سفته و سفته الکترونیکی و همچنین کاهش نیاز به سرمایه در گردش و تامین آن در دستور کار قرار گرفته است. افزایش سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی 1400 پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه و اجرای پروژه های بزرگ ملی و هدایت وام های بانکی (به استثنای بانک های بسیار ناسالم) از این طریق وجود دارد.

سیاست‌های مدیریت اعتبار علاوه بر افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در اقتصاد و بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی، منابع را به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌کند و این جریان از ریختن منابع به بخش‌های غیرمولد یا کم‌سود و غیرمولد جلوگیری می‌کند. بی شک یکی از مهم ترین نیازهای اقتصاد ایران در دوره رشد و توسعه تامین مالی است و سیاست مدیریت اعتبار یکی از مهم ترین و موثرترین ابزار برای دستیابی به این هدف است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا