امتیاز بندی ویزای کار کانادا به چه صورت است؟

نحوه امتیاز بندی برای مهاجرت به کانادا

حالا که عزم خود را برای مهاجرت و اخذ ویزای کاری کانادا جزم کردید، با بررسی‌هایی که در مورد امتیاز بندی مهاجرت به کانادا انجام می‌دهید، می‌توانید یک سنجش نسبی از میزان موفقیت‌تان در این زمینه داشته باشید. در شرایط مهاجرت به کانادا امتیازبندی به دو صورت 100 و 1200 محاسبه می‌شود.

در این امتیاز بندی، امتیازی که شما را واجد شرایط برای اقامت دائم می‌کند، حداقل 67 امتیاز است. امتیاز بندی‌های انجام شده بر اساس شرایط سن، تحصیلات، مدرک زبان، سابقه کار، جاب آفر و یا داشتن اقوام درجه یک و همچنین مجرد یا متاهل بودن شما تعیین می‌شود. امتیاز شما را دوبار می‌سنجند. بار اول از 100 بررسی می‌شود تا در صورتی که امتیاز بالای 67 را کسب کردید، امتیازتان از 1200 محاسبه ‌شود.

جدول امتیاز بندی اکسپرس اینتری کانادا | محاسبه ۶۷ امتیاز کانادا | محاسبه آنلاین امتیاز اکسپرس اینتری کانادا

مرحله اول : جدول امتیاز مهاجرت به کانادا از 100

برای محاسبه ۶۷ امتیاز کانادا مطابق جدول زیر شرایط خود را بسنجید:

معیار امتیاز
میزان تحصیلات 25
مهارت در زبان انگلیسی 28
تجربه کاری 15
سن 12
پیشنهاد شغلی در کانادا 10
انظباق‌پذیری 10
مجموع 100
امتیاز مورد قبول 67

امتیازی که شما برای گذراندن این مرحله نیاز دارید، بر اساس معیارهای زیر تعیین می‌شود.

تسلط به زبان در امتیاز بندی مهاجرت به کانادا

در این مورد تسلط شما به زبان انگلیسی یا فرانسوی، تعیین‌کننده امتیازتان است. مهارت نوشتن، خواندن، گوش کردن و صحبت کردن زبان اول و دوم شما است که امتیازی معادل حداکثر 28 دارد. برای تایید زبان اول، باید حداقل در سطح 7 آزمون CLB یا NCLC (آزمون‌های زبان انگلیسی یا فرانسه) و برای تایید زبان دوم، باید در چهار مهارت، حداقل در سطح 5 قرار داشته باشید.

سطح زبان Listening Reading Writing Speaking نمره کل
CLB7 4 4 4 4 16
CLB8 5 5 5 5 20
CLB9 6 6 6 6 24

میزان تحصیلات

اگر تحصیلاتتان را در خارج از کانادا گذراندید، باید مدرک‌تان را ارزیابی کنید. در واقع ارزیابی مدارک‌ نشان می‌دهد که مدرک‌تان ارزشی برابر با مدرک تحصیلی از یک دبیرستان یا کالج کانادایی دارد. به این ترتیب امتیاز مدرک از دیپلم تا دکترا افزایش پیدا می‌کند. مدرک دیپلم دارای 5 امتیاز، فوق دیپلم یک ساله 15 امتیاز، فوق دیپلم دو ساله 19 امتیاز، در صورتی که لیسانس خود را سه ساله گذرانده باشید، 21 امتیاز، اگر دارای دو مدرک لیسانس باشید، 22 امتیاز، فوق لیسانس 23 امتیاز و دکترا دارای 25 امتیاز است. بنابراین حداکثر امتیاز در این مورد 25 است.

مدرک تحصیلی جدول امتیاز‌بندی
دیپلم 5
فوق دیپلم یک ساله 15
فوق دیپلم دو ساله 19
لیسانس 21 تا 22
فوق لیسانس 23
دکتری 25

سن

در این مورد، حداکثر امتیازتان 12 است که مربوط به سن 18 تا 35 سال است. از سن 36 تا 46 هرچه سن بالاتر رود، یک امتیاز کمتر می‌شود. برای افراد پایین‌تر از 18 سال و بالاتر از 47 سال نیز امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود.

سن امتیاز
18-35 12
36 11
37 10
38 9
39 8
40 7
41 6
42 5
43 4
44 3
45 2
46 1
47 به بالا 0

پیشنهاد شغلی در کانادا

اگر بتوانید از طریق پیشنهاد شغلی یا جاب آفر کانادا اقدام کنید، امتیاز این بخش یعنی حداکثر 10 امتیاز از آن شما خواهد بود. به این ترتیب می‌توانید توجه یک کارفرمای کانادایی را به خود جلب کنید تا بتوانید یک پیشنهاد شغلی تمام وقت با حقوق و به مدت حداقل یک سال داشته باشید. همچنین به عنوان یکی از شغل‌های موجود در لیست طبقه بندی مشاغل در کانادا در سطح A  یا B  قرار داشته باشد.

سابقه کار در امتیاز بندی کانادا

این بخش دارای حداکثر 15 امتیاز است. تجربه کاری‌تان اگر یک سال باشد، دارای 9 امتیاز، بین 2 تا 3 سال 11 امتیاز، بین 4 یا 5 سال 13امتیاز و بالاتر از 6 سال 15 امتیاز دارد. سابقه کار شما بر اساس کاری که در کانادا یا خارج از کانادا به صورت تمام وقت داشتید،  یا کاری که همراه با تحصیل‌تان انجام می‌دادید، همچنین داشتن شغل آزاد محاسبه می‌شود.

سابقه کار امتیاز
1 سال سابقه کار در 10 سال گذشته 9
2 سال سابقه کار در 10 سال گذشته 11
4 سال سابقه کار در 10 سال گذشته 13
6 سال و بیشتر سابقه کار در 10 سال گذشته 15

انطباق پذیری

این مرحله دارای 10 امتیاز است تا در صورتی که شرایط زیر را داشته باشید، آن را کسب خواهید کرد:

  • متاهل هستید و قصد دارید با همسرتان به کانادا مهاجرت کنید.
  • فامیل درجه یک یا دو در کانادا داشته باشید که حداکثر امتیاز آن 5 است.
  • سطح زبان همسرتان CB4 به بالا باشد. 5 امتیاز در این بخش خواهید داشت. آزمون زبان برای 2 سال معتبر است.
  • اگر قبلا خودتان یا همسرتان دوران تحصیل خود را در کانادا گذراندید حداکثر 5 امتیاز در این بخش از آن شما است.
  • اگر قبلا به مدت حداقل یک سال به صورت قانونی در کانادا کار کردید حداکثر امتیاز 10 دارید.
  • اگر همسرتان به مدت حداقل یک سال در کانادا کار کرده باشد، حداکثر امتیاز برای شما 5 خواهد بود.
معیار انطباق امتیاز
سطح زبان همسر با حداقل CLB 4 5
سابقه تحصیل در کانادا 5
سابقه تحصیل همسر در کانادا 5
سابقه کار در کانادا 10
سابقه کار همسر در کانادا 10
داشتن فامیل در کانادا 5

مرحله دوم : جدول امتیاز مهاجرت به کانادا از 1200

در این مورد، امتیاز خود را باید از 1200 محاسبه کنید. ویژگی‌های این نوع امتیازدهی نیز مانند امتیاز 100 است. به این ترتیب:

فاکتور افراد متقاضی متاهل افراد متقاضی مجرد
سن 100 110
مدرک تحصیلی 120 تا 140 متغیر 120 تا 150 متغیر
تسلط بر زبان 150 160
تجربه کار در کانادا 70 80

سن

حداکثر امتیاز شما در این بخش برای مجردین 110  و متاهلین 100 است که بین 20 تا 29 سال است. بعد از آن بیشترین امتیاز متعلق به سنین 19 و 30 سال است. متقاضیان 18 سال و افراد در سنین 31 تا 43 سال به ترتیب افزایش سن، امتیاز کمتری کسب می‌کنند. افراد بالای 45 سال فاقد امتیاز در این مورد هستند.

سن متقاضی متاهل متقاضی مجرد
کمتر از 17 سال 0 0
18 90 99
19 95 105
20-29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
بیشتر از 45 0 0

مدرک تحصیلی

حداکثر 150 بوده که متعلق به مدرک تحصیلی دکترا است. مدرک تحصیلی لیسانس و ارشد به ترتیب 120 و 135 برای مجردین است.

سطح تحصیلات متقاضی متاهل همسر (متقاضی متاهل) متقاضی مجرد
کمتر از دیپلم 0 0 0
دیپلم دبیرستان 28 2 30
دوره یکساله پس از دیپلم 84 6 90
دوره دو ساله پس از دیپلم 91 7 98
دوره سه ساله و یا بیشتر پس از دیپلم 112 8 120
دو یا بیشتر از دو مدرک تحصیلی پس از دیپلم که حداقل یکی از آنها پس از اتمام دوره سه ساله باشد. 19 9 128
فوق لیسانس یا دوره تخصصی کارورزی 126 10 135
دکترا 140 10 150

تسلط بر زبان

حداکثر امتیاز این بخش 160 است که مجموعا متعلق به سطح زبان اول شما در 4 مهارت زبان است. زبان اول برای افراد مجرد دارای حداکثر 34 امتیاز و برای افراد متاهل دارای 32 امتیاز است. یعنی امتیاز نهایی زبان به صورت مجموع هر 4 مهارت محاسبه می‌شود. برای مثال اگر سطح زبان شما در هر 4 مهارت نوشتن، خواندن، گوش کردن و صحبت کردن در سطح 7 باشد امتیاز این سطح 17 بوده و امتیاز شما 4 ×17 می‌شود.

سطح CLB متقاضی متاهل همسر (متقاضی متاهل) متقاضی مجرد
سطح 3 و کمتر 0 0 0
سطح 4 یا 5 6 1 6
سطح 6 8 1 9
سطح 7 16 3 17
سطح 8 22 3 23
سطح 9 29 5 31
سطح 10 یا بالاتر 32 5 34

تجربه کار در کانادا

در این مورد حداکثر امتیاز 80 است که برای سابقه کار 5 سال یا بیشتر است. اگر تجربه کار در کانادا به مدت یک سال داشته باشید امتیاز شما 40 است. اگر مجرد هستید امتیازها به صورت بالا محاسبه می‌شود. در صورتی که متاهل باشید از امتیازهای فوق 10 امتیاز برای شما کسر می‌شود.

میزان سابقه کار متقاضی متاهل همسر (متقاضی متاهل) متقاضی مجرد
کمتر از 1 سال 0 0 0
1 سال 35 5 40
2 سال 46 7 53
3 سال 56 8 64
4 سال 63 9 72
5 سال 70 10 80

دکمه بازگشت به بالا