علمی و پزشکی

واکسیناسیون ۲۳۰ هزار اتباع غیرایرانی علیه سرخک؛ تاکنون

به گزارش شفاف، دکتر سید محسن زهرعی به مناسبت هفته واکسیناسیون گفت: واکسیناسیون موثرترین مداخله پزشکی است که برای حفظ و ارتقای سلامت کودکان و سایر گروه های هدف جامعه شناخته شده است.

وی افزود: در سال های اخیر کشورها سعی کرده اند از ابتکارات و اقدامات مختلفی برای بهبود برنامه واکسیناسیون گروه های هدف استفاده کنند. به عنوان مثال، در مناطق مختلف سازمان بهداشت جهانی، ایده هفته واکسیناسیون مطرح شد که از سال 2000 تا 2010 در دو یا سه منطقه سازمان بهداشت جهانی و سپس در برخی از کشورهای عضو سازمان بهداشت شرقی آغاز شد. سازمان. منطقه مدیترانه از جمله ایران. در نهایت، به لطف نتایج مطلوب مشارکت عمومی و ترویج برنامه واکسیناسیون، اعضای سازمان بهداشت جهانی در نشست سالانه خود در ماه می 2012 تصویب کردند که هر ساله در همه کشورها، آخرین هفته ماه آوریل، هفته جهانی واکسیناسیون نامیده می شود. .

زهرایی تصریح کرد: معمولا کشورها از این فرصت برای رسیدن به چندین هدف استفاده می کنند. اول، متخصصان بهداشت و جامعه پزشکی باید آموزش کافی در مورد برنامه واکسیناسیون و اهمیت آن دریافت کنند. تیم‌های سیار به مناطق روستایی دوردست سفر می‌کنند و برنامه‌های آموزشی را برای مشارکت جامعه و آموزش خانواده‌ها اجرا می‌کنند و در نهایت حمایت رهبری عالی کشور در سیاست‌های بهداشتی را به دست می‌آورند.

رئیس اداره ایمن سازی و پیشگیری از واکسن مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: امسال این برنامه را قبل از مداخله در ماه مبارک نه در هفته اول اردیبهشت، نه در هفته آخر اردیبهشت ماه اجرا می کنیم. اردیبهشت ماه، کشورمان میزبان هفته واکسیناسیون خواهد بود و دانشگاه های علوم پزشکی نیز برنامه هایی را اجرا خواهند کرد.

به گزارش وزارت بهداشت، زهرا گفت: اکنون با شیوع سرخک در کشورهای همسایه مواجه هستیم که در کشور ما مواردی را به دنبال داشته است، بنابراین واکسیناسیون علیه سرخک برای افراد واکسینه نشده از جمله افغان ها در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون 230 هزار غیرایرانی علیه سرخک واکسینه شده اند و این برنامه در هفته آینده به نام هفته واکسیناسیون ادامه دارد و فعالتر خواهد بود.

رئیس اداره ایمن سازی و پیشگیری از واکسن مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت در خاتمه گفت: امیدواریم هفته واکسیناسیون فرصت مناسبی برای ارائه گزارش از دستاوردهای ارزشمند برنامه واکسیناسیون باشد. در جهان و در ایران.” این هفته تصمیم گرفت.

دکمه بازگشت به بالا